NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Naturarven som verdiskaper

 

Prosjektet dreier seg om en følgeevaluering av første fase i det 5-årige Verdiskapingsprogrammet for naturarven.

Publiseringer i prosjektet    
Naturarven som verdiskaper 2013
Den verdiskapende naturarven 2012
Naturarven som verdiskaper 2012
Naturarven som grunnlag for bred verdiskaping 2011
Naturarven som verdiskaper 2011