NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturforsking

Vi arbeider med forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi, evalueringer og utredninger av prosjekter på kunst- og kulturfeltet. Gjennom denne forskningen bidrar vi både til et kunnskapsgrunnlag for og kritiske perspektiver på kulturpolitikken.

Kultursosiologiske og kulturpolitiske analyser har stått sentralt helt siden instituttets oppstart. Instituttet har dessuten markert seg med samfunnsøkonomiske analyser av kultur og er i dag et av få miljøer i Norden med kompetanse innen kulturøkonomi ("cultural economics"). Instituttet har også gjennomført flere studier av idrettsfeltet, med særlig vekt på idrettspolitikk. Kulturforskningen ved Telemarksforsking er i dag et vitalt og anerkjent fagmiljø, som har vært med på å bygge opp sentrale fagnettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Miljøet har levert betydningsfulle bidrag til kunnskapsproduksjonen på feltet. Telemarksforsking har utviklet fagområdet kulturforskning i nær kontakt med kultur- og idrettsfagmiljøene ved Høgskolen i Telemark (HiT), og i 2004 etablerte Høgskolen og Telemarksforsking i fellesskap Senter for kultur- og idrettsstudiar.

Tema vi jobber med

  • Kulturpolitikk - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Kulturarbeidslivet - kulturelt entreprenørskap
  • Samfunnsøkonomiske analyser av kultursektoren
  • Ledelse av kulturinstitusjoner
  • Kunstneres levekår
  • Kultur og kjønn
  • Idrettspolitikk - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Norsk kulturindeks
  • Fylkeskulturkonferansen 2012