NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Senter for natur- og kulturbasert nyskaping

- med spisskompetanse innen bærekraftig samfunnsutvikling

Vår forskning skal bidra til utvikling av bærekraftige samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Vi arbeider med å utvikle og formidle kunnskap om hvordan en slik retning kan fremmes.

Dette gjør vi ved bruk av ulike forskningsmetoder og arbeidsmåter:

  • Kvalitative og kvanitative metoder
  • Deltakende aksjonsforskning
  • Forskningsbasert kompetansemegling
  • Evalueringer og følgeevalueringer
  • Prosessledelse
  • Innovasjonsstrategi

Tema vi jobber med