NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Senter for natur- og kulturbasert nyskaping

- med spisskompetanse innen bærekraftig samfunnsutvikling

Vår forskning skal bidra til utvikling av bærekraftige samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Vi er et team av forskere som jobber tverrfaglig med ulike sider av en bærekraftig samfunnsutvikling, spesielt der natur og kultur er fremtredende ressurser. Vår kompetanse bygger på mange års praktisk erfaring med utviklingsprosesser og trekker sammen teoretiske perspektiver innen en rekke av samfunnsvitenskapene: geografi, sosiologi, entreprenørskap, markedsføring, ressursøkonomi, pedagogikk, filosofi. Våre bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling kommer i form av utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap. Dette gjør vi ved bruk av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og arbeidsmåter, som strekker seg fra deltakende aksjonsforskning og fasilitering av utviklingsprosesser (prosessledelse), på den ene siden, og evalueringer og følgeevalueringer på den andre siden. Vi er opptatt av innovasjonsstrategier og prosessledelse av slike strategier og av hvordan vi kan knytte næringsliv og forskningsmiljø tettere sammen ved bruk av forskningsbasert kompetansemegling.

Tema vi jobber med