NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunalforsking

Kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.

Vi er flere forskere som til daglig arbeider på dette feltet. Vi kan tilby solid og bred faglig kompetanse. Typiske prosjektoppdrag er f.eks utredning av kommunestruktur, statlige finansieringsmodeller overfor kommunesektoren og praktisk bistand og formidling av kommunaløkonomi.

Gjennom flere år har vi hatt rammeavtaler med mange kommuner (for tiden 50) på kommuneøkonomi generelt.

Vi utfører flere større utredningsoppdrag på vegne av f.eks Kommunal- og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet og KS. Vi er ett av de ledende nasjonale kompetansemiljøene på barnehageøkonomi.

Kompetansen vår på kommunalområdet spenner vidt; fra regnskapsfaglige og spesifikke temaer knyttet til økonomistyring og oppfølging, til større analyser av relevans f.eks for den statlige virkemiddelbruken overfor kommunene.

Tema vi jobber med