NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunalforsking - Temaside:

Organisasjons- og driftsgjennomganger

Vi har vært engasjert av flere kommuner for å bistå dem med omstillings- og effektiviseringstiltak. For å sette kommunene på sporet av aktuelle tjenesteområder der det kan være et potensiale for innsparinger, står ofte KOSTRA-analyser sentralt. Vi kombinerer her vår kompetanse på KOSTRA med god praktisk innsikt i  kommuneregnskaper (-budsjett).