NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Evalueringer

Telemarksforsking har gjennomført en rekke evalueringer av det offentliges innsats for å stimulere næringsutvikling på nasjonalt og regionalt nivå.

I regi av fagområdet regional utvikling har vi evaluert blant annet:


Evaluering av de regionale etableringskontorene i Telemark
Evaluering av hovedutvalg for næring og miljø i Skien
Evaluering av Arena-prosjektet Energi og Miljø Telemark
Evaluering av FRAM og I-Vel
Evaluering av Innovativ Fjellturisme