Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

VRI

Virkemidler for regional innovasjon

 

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle
kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme
forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

VRI Telemark skal skape langsiktig innovasjon og vekst i kunnskapsintensive og opplevelserettede næringer.

Telemarksforsking har ansvar for følgende aktiviteter knyttet til VRI Telemark:

 

Kontakt: Solveig Svardal