NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Anne-Guri Kåsene


Anne-Guri Kåsene arbeider mest med innovasjonsprosjekt innafor natur- og kulturbasert nyskaping.

Sentralt i dette arbeidet står forskingbasert kompetansemekling og initiering av nye FoU-prosjekt for bedrifter og verksemder i opplevingsnæringane.

Sjå meir om slike prosjekt på bloggen kompetansemegling.blogspot.com

Anne-Guri Kåsene har vore tilsett som forskar ved Telemarksforsking sidan 1995. Ho har og lang erfaring frå ulike leiarstillingar, mellom anna frå Telenor. Kåsene er utdanna sivilmarknadsfører (Master in Marketing Science).

Aktive prosjekter:

Tittel
VRI-Forum 2015
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
VRI3 Læringsarenaer 2015
IS og KM
VRI3 / Innovasjonsstrategiar læringsarenaer 2014
VRI-Forum 2014
VRI3/FoU-mobilisering av foretak

Publiseringer:

Annen faglig aktivitet:

31.12.2014:

Bloginnlegg i 2014 om seks bedrifter på kompetansemegling.blogspot.com

08.05.2014:

Foredrag om Kompetansemegling og internasjonale prosjektmuligheter for bedriftsdeltakere på Mentorkafe i Porsgrunn

31.12.2013:

10 blogginnlegg på kompetansemegling.blogspot.no

14.02.2012:

Kurs i forskningsbasert kompetansemegling for VRI deltakere i Sør Norge.

13.04.2011:

 Kurs i forskningsbasert kompetansemegling i Tromsø

08.02.2011:

Medlem av inntakskomiteen for inkubatorbedrifter, Dyrskun Inkubator.

19.11.2010:

Medforfatter Virtuell håndbok for kompetansemegling ("KM-håndboken") - se www.forskningsradet.no/vri

20.10.2010:

Foredrag om kompetansemeglingsmetodikk og FoU-prosjekter på "Næringsutvikling i landbruket og samhandling næringsliv og FoU" på landsbruksfaglig samling - "Kola-Viken/Oslofjorden".

16.04.2010:

"Kompetansejegerne" i temaheftet Verdiskaping,vedlegg til bladet Kapital, nr 7, 16.4.2010

12.04.2010:

Ny blogg om kompetansemegling - http://kompetansemegling.blogspot.com

01.03.2010:

Om "Kompetansejegerne" i bladet Forskning, temahefte om Verdiskaping, utgitt av Norges Forskningsråd

08.12.2009:

Undervisning i "forskningsbasert kompetansemegling" for VRI-forskere fra Østlandet

09.09.2009:

Foredragsholder i kurset "Forskningsbasert kompetansemegling" for forskere og kompetansemeglere fra Veslandsfylkene

28.05.2009:

Foredragsholder i "Forskningsbasert kompetansemegling" for forskere og andre fra Nordland, Troms og Finnmark

08.01.2009:

Foredrag om "FoU-basert innovasjon i opplevelsesnæringene i Telemark" på seminar for Næringskollegiet i Telemark

17.12.2008:

Foredrag om innovasjon og kompetansemegling på VRI møte i Buskerud

26.09.2008:

Innlegg om FoU-basert innovasjon på fagdag - Eplefesten 2008

15.06.2006: Communicating rural landscape values; Branding and product development in the experience economy. Internasjonal konferanse i Seljord - Farmers for Nature.
31.07.2005: Boka "Frå Vogge til Mekka - Ein kulturøkonomisk utviklingsstrategi for Morgedal". Medforfattar saman med andre forskarar frå Telemarksforsking-Bø
19.03.2005: Tema: "Branding and Telemark as a brand name" på kulturøkonomisk seminar i Shetland
03.03.2005: Medlem av styringsgruppa for "Utmarksbasert reiseliv i Telemark"
15.01.2004: Boka "Den Norske Bygda og Den Store Verda. Om lokal utvikling i ei global tid". Medforfattar til boka saman med andre forskarar ved Telemarksforsking-Bø.
16.04.2002: Rådgivernettverk for HØYKOM
04.10.2001: Foredrag om bredbåndsutvikling i Bø for politikere og næringsliv i Drangedal
12.09.2001: Innlegg om bredbåndsprosjektet i Bø på HØYKOM-seminar
28.12.2000: Forretningsplan - nytt selskap (konfidensiell)
16.03.2000: Forretningsplan for Samnett as (konfidensiell)
01.03.2000: Om fiber- og høghastighetsnettutbygging (HØYKOM-prosjektet) i Dagsrevyen (NRK).
10.02.2000: Oppslag i Varden (første side) og Bø Blad om at HØYKOM-Bø blir videreført i et hovedprosjekt.
27.01.2000: HØYKOM-Bø (Søknad hovedprosjekt og statusrapport forprosjekt) TF-notat 1/00
15.07.1999: Snart slutt på data-venting (HØYKOM-prosjektet). TA 15.7.99
17.06.1999: HØYKOM- Bø. Presseomtale i TA (15.6.99) og Varden (16.6.99) og Bø Blad (17.6.99)
15.04.1999: Forretningsplan - Bø næringshage. TF-notat 5/99
01.04.1999: Sørlandsbanen og Bø som trafikkmessig knutepunkt. TF-notat 4/99
25.03.1999: "Bø blir togknutepunkt i fylket". Pressekonferanse og omtale i Varden.
23.12.1998: Organisasjonsutvikling Icopal as Arbeidsnotat 18/98
30.09.1998: Innlegg om REGINN-Telemark på seminar i Norsk Hydro for fylkeskommunale næringssjefer og andre fra virkemiddelapparater
15.09.1998: Notater og søknader i forbindelse med "Etablering av idrettsmed. senter i Bø". Oppdragsgiver tannlegene Holtan.
29.06.1998: Kort omtale av REGINN-prosjekter i Dagens Næringsliv
01.04.1998: REGINN-Telemark. Regional innovasjonsanalyse av plastbransjen i Telemark
24.09.1997: Lederutviklingsprogram - Gullbring Kulturanlegg
31.07.1997: Berget AS. Multimediapresentasjon av produkter og tjenester. Notat 5/97.
12.03.1997: Utviklingsprogram for programvarebransjen i Telemark. Omtale fra seminaret 11.3. i Skien (Telemarksavisa) om "Planmessig data-satsing".
11.03.1997: Arrangering av heldagsseminar for programvarebransjen i Telemark. Presentasjon av resultater fra prosjekt og informasjon (m.f.) avTelemarksforsking-Bø.
05.02.1997: Statusnotat om "EDI og ProTiMaKs" for Berget Systems AS.
01.10.1996: Design og utvikling av "elektronisk brosjyre" for presentasjon av MPS-systemet ProTiMaKs for Berget Systems AS.
31.05.1996: Systembeskrivelse - ProTiMaKs for Berget Systems AS