NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kjetil Lie


Kjetil er fagkoordinator for kommunalforskningen ved instituttet. Han har kommunaløkonomi som særskilt arbeidsfelt. Gjennom en årrekke har han vært prosjektleder for rammeavtalene på kommuneøkonomi. Utdannet samfunnsøkonom (cand.oecon) og bedriftsøkonom.

Aktive prosjekter:

Tittel
Innbyggerundersøkelse i Sauherad
Nome kommune - utredning av kommunestruktur
Kartlegging og vurdering av utgifter og inntekter i hyttekommuner
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Torsken kommune - gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene
Ressursfordelingsmodell for barnehagene i Kongsberg
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Froland skole
Utredning av PRO-tjenesten i Målselv kommune
Effektiviseringsprosjekt innenfor tjenesteområdene Dønna kommune
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Rammeavtale Telemark 2014
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager
Rammeavtale andre kommuner
Rammeavtale Agder

Publiseringer:

  • Rapporter og notater (68)
  • Vitenskapelige artikler (1)
  • Paper, kronikker m.m. (2)
Tittel Utgitt
Deling av Tysfjord kommune 2015
Skolestruktur i Stange kommune 2014
Utfordringer og muligheter ved Froland skole 2014
Utredning av kommunestruktur i Ofoten 2014
Fremtidens ORKidé 2014
Ore skole i Farsund kommune 2014
Nordhordaland Kommunestruktur 2015 2014
Evaluering av Lister barnevern 2013
Evaluering av Lister PPT 2013
Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 2013
Ekstern organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO 2013
Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Seljord kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Sauherad kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Vinje kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Siljan kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Telemark fylkeskommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Tokke kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Nome kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Tinn kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Fyresdal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Hjartdal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Kragerø kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Bø kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Drangedal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Kviteseid kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Nissedal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Notodden kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Porsgrunn kommune 2012
Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 2012
Fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Bosetting av flyktninger 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2010
Noen vurderinger omkring Notodden Lufthavn 2008
Kontroll med bruk av skjønnsmidler til barnehager i 2007 2008
Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, kultur & identitet 2008
Fylkesplan for Telemark, Resulatrapport, Kompetanse 2008
Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, infrastruktur 2008
Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 2008
Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie 2007
Barnehagereformen - Kontroll med bruk av skønnsmidler 2005 2007
Evaluering av Sirdal kommunes satsing på næringsutvikling 2007
Å bygge en ny kommune! 2006
Ett Land - en kommune? 2006
Granvin og Voss - framleis to? 2006
Bokn og Tysvær - single eller saman? Kortrapport 2006
Bokn og Tysvær - single eller saman? Hovudrapport 2006
Formuesbevaring, kapitalkostnader og resultatbegreper 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Fakta og vurderinger omkring kommunestruktur i Telemark 2004
Felles landbrukskontor for Skien, Porsgrunn, Drangedal, Siljan og Kragerø 2004
Samarbeid med god glid! 2003
Utfordringsrett - et egnet virkemiddel for konkurranseutsetting? 2003
Økonomi, ressursbruk og tjenestetilbud før sammenslåingen 2002
Organiseringen av sammenslåingsprosessen i Våle og Ramnes kommuner 2002
Økonomisk tilstandsrapport fra fem utvalgte kommuner 2002
Folks syn på kommunepolitikk og forvaltning før sammenslåingen av Våle og Ramnes kommuner 2001
Skatt- og inntektsutjevning i kommune-Telemark 2001
Telemark fylkes økonomiske utvikling fra 1996 og til i dag 2000
Statlig styring av kommunene 2000
Våle og Ramnes - to elller en? 1998
Interkommunalt samarbeid i Våle og Ramnes 1998
KA Rollags betydning for Numedal 1997
Notodden Energi 1996

Annen faglig aktivitet:

03.06.2000: Seminar for Vestfold- og Buskerud-kommuner om kommuneøkonomiproposisjonen for 2000
02.12.1999: Møte/seminar med kommuner innenfor rammeavtalen, i samarbeid med Kommunalbanken
22.11.1999: "Oppdrift-kommunenes" rammebetingelser (TF-notat nr 9/99)
18.10.1999: Møte med Telemarks-kommunene om statsbudsjettet for 2000
14.10.1999: Seminar for Agder-kommuner om statsbudsjettet for 2000
30.08.1999: Forelser og ansvarlig for 3 vekttallskurs i Økonomi/budsjettering ved HiT-Bø
31.05.1999: Seminar for Telemarks-kommuner om kommuneøkonomiproposisjonen for 2000
20.05.1999: Seminar for Agder-kommuner om kommuneøkonomiproposisjonen for 2000
14.04.1999: Seminar for Vestfold-kommuner om plasseringsstrategier og forvaltning av overskuddslikviditet
07.04.1999: Modeller for økt samarbeid på økonomitjenesteområdet (TF-notat nr 3/99)
31.12.1997: Foreleser/ansvarlig for gjennomføring av to-vekttallsemne i Offentlig regnskap og budsjett for 5. semesters revisjonsstudenter ved HiT-Bø
28.10.1997: Orientering om kommuneopplegget i statsbudsjettet for medlemsmøte i Midt- og Aust-Telemark Rådet
04.09.1997: Orientering for kommmunestyret i Vinje om alternativ plassering av kapital
23.05.1997: Orientering om kommuneøkonomiproposisjonen, m.m i årsmøte til Agder kommunekassererlag