NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ingebjørg Brattespe Lahus