NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Audun ThorstensenAktive prosjekter:

Tittel
Beregninger av økt arbeidsgiveravgift
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Torsken kommune - gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene
Ressursfordelingsmodell for barnehagene i Kongsberg
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Froland skole
Etablerertjenesten i Buskerud
Boligundersøkelse Nome kommune
Utredning av kommunestruktur for Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg
Utredning av PRO-tjenesten i Målselv kommune
Kommunestruktur Ofoten
Bistand i kommunestrukturutredning for 5K
Effektiviseringsprosjekt innenfor tjenesteområdene Dønna kommune
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Lund kommune
Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Rammeavtale Telemark 2014
Utgreiing av kommunestrukturalternativ for Vinje kommune
Konsekvensutredning Ore skole
Utredning av «Framtidens Orkidé»
Utredning av framtidig skolestruktur i Stange kommune
Bindal kommune - drifts- og ressursanalyse
Kvalitetssikring av beregning av selvkost for vann, avløp og feiing
Utredning av kommunestruktur på Helgeland
Tilskudd private barnehager 2012-2014
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager
Rammeavtale andre kommuner
Rammeavtale Agder

Publiseringer:

  • Rapporter og notater (30)
  • Paper, artikler og foredrag (7)
Tittel Utgitt
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 2014
Fremtidens ORKidé 2014
Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 2014
Ore skole i Farsund kommune 2014
Nordhordaland Kommunestruktur 2015 2014
Regional analyse Grenland 2013 2013
Evaluering av Lister barnevern 2013
Evaluering av Lister PPT 2013
Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 2013
Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 2013
Ekstern organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO 2013
Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune 2012
Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 2012
Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 2012
Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Utredning av barnehagestruktur 2010
Mosvik og Inderøy 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid kommuner 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta kommuner 2010
Bosetting av flyktninger 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2010
Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager. 2009
Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen 2008
Produsentkartlegging 2008
Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 2008
Næringsanalyse for Innherred 2007
Lokalisering av lokal/regional statlig tjenesteyting 1999