NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Christine Hvitsand


Christine Hvitsand (Cand.Agric) er forsker og utdannet ved Universitet for miljø og biovitenskap, retning Økonomi og ressursforvaltning. Hvitsand har bred prosjekterfaring og har gjennomført både evalueringer og utviklingsprosjekter på oppdrag fra kommuner, fylkeskommuner, statlige instanser, næringsselskaper og næringsklynger. Prosjektene er innenfor nyskaping, regional utvikling, miljø og klima, helse og velferd.


Aktive prosjekter:

Tittel
Evaluering av brukerstyrte sentra
Buzau geopark
Nudging mot klimavennlig matvalg
Andelslandbrukets rolle i økologisk produksjon og forbruk
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Deltakelse i Ungdomsbedriftsprogrammet og gjennomføring av vg.skole

Publiseringer: