NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Karin Gustavsen


Karin Gustavsen har 100% permisjon fra Telemarksforsking i perioden 1.10.2012 - 31.07.2013. For informasjon om kompetanse, se cv.

Kontaktadresse er:

karin@samfunnslab.no

Mobil: 46422897


Publiseringer:

Annen faglig aktivitet:

08.02.2013:

Se cv for løpende oppdatering av foredrag og litteratur.

29.10.2012:

Holdt foredrag på en rekke kommunale, regionale og nasjonale konferanser i 2009, 2010, 2011 og 2012. Se oppdatert cv. En rekke mediaoppslag som følge av både dette og publikasjoner. Inngår i internasjonalt samarbeid på området barn og unges medvirkning i forskning og praksis.  Gjennomført obligatorisk PhD kurs, i gang med avhandlingen.

15.12.2008:

Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp ( 2008) : Barn og unge i kreftrammede familier    Fafo rapport 2008:38  http://www.fafo.no/pub/rapp/20080/index.htm 

11.12.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008) 11. desember: Barnefattigdom. Bærum kommune, fagmøte i komitè for oppvekst og omsorg

10.11.2008:

Gustavsen, Karin 10.november 2008: "Barn som lever i fattigdom". Seminar Røde Kors Vestfold. 

10.11.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008)  Barnekonvensjonen og fattigdomsbekjempelse                                             Kronikk Kommunal Rapport november 2008

01.10.2008:

Gustavsen, Karin: 01.10.08. :  Foredrag fra prosjektet Kreft og levekår, delrapport II: ”Vanvittig mye å finne ut av- Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen”. Seminar i regi av Kreftforeningen.

30.09.2008: Gustavsen, Karin: 30.09.08. : " Barnefattigdom".   Foredrag på  "Konferanse om tiltak og samhandling for utsatte barn og unge".  arr. Fylkesmannen i Telemark  http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=5702&amid=2019040
17.09.2008:

Gustavsen, Karin: 17.09.08. Foredrag: "Levekår og utsatthet. Sosial ulikhet i helse og fattigdom".  Foredrag for kommunestyret i Larvik.

11.09.2008:

Gustavsen, Karin 11.09.08: Fattigdom: Omfang og hverdagsliv. Bekjempelse av fattigdom: Hva kan gjøres? - Et blikk på helsefaglige, juridiske og økonomiske muligheter. " Undervisning seminar Bærum kommune. 

09.09.2008:

Gustavsen Karin: ”Kan lekser øke skillene? Grunnskolen må gi elevene kunnskap og tro på egne evner, slik at de senere i livet fullfører videregående utdanning. Å kutte ut hjemmelekser er kanskje et skritt på veien”. Kronikk. Kommunal Rapports nr. 28/2008. Nettutgave: http://www.kommunal-rapport.no/index.gan?id=11191218&subid=0

25.08.2008:

Gustavsen, Karin: 28.08.08. ”Barnefattigdom - en utfordring for NAV". Undervisning Høyskolen i Oslo.

18.06.2008:

Gustavsen, Karin: Bokomtale : Retten til basisindkomst – en demokratisk frigørelse
Erik Christensen, Karsten Lieberkind og Christina Ydesen (red.) Tidsskrift for velferdsforskning 2/2008, utgitt 18.06.08 http://www.fagbokforlaget.no/tidsskrift/?isbn=080920520802

13.06.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008) 13. juni. Sanner Hotell. For Fylkesmannen i Oslo og Aksershus i samarbeid med ØstNorsk kompetansesenter.

Foredrag: ” Levekår og utsatthet”.

13.06.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008) 17. juni . For Fylkesmannen i Telemark: Sommerkonferanse – årlig konferanse for kommunene i fylket. Oppsummerende foredrag:

”Barn og unges oppvekstvilkår”..

05.06.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008) 5. juni Klækken Hotell. For Fylkesmannen i Oslo og Aksershus i samarbeid med ØstNorsk kompetansesenter.

Foredrag: ” Levekår og utsatthet” .

15.05.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008) 15. mai, Larvik. Åpent møte i regi av Larvik Arbeiderparti .

Foredrag: ” Fattigdom og hverdagsliv”.

07.05.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008 ) 7. mai Ålesund, for Foreningen FattigNorge .

Foredrag: ” Hvem er de fattige og hvordan har de det?”

11.04.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008)Ta den ring, og la den vandre...

«De økonomiske bekymringene er like tunge å bære som selve kreftsykdommen.»

Kommunal Rapport nr. 11 / 2008

02.04.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008) 2. april. Larvik kommune. Fagdag: Levekår i Larvik — Ungdommens muligheter. Utfordringer i NAV

Foredrag: Levekår og utsatthet: Helse og fattigdom med vekt på barn og unge. Utfordringer i NAV?

08.03.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008) 8.mars. Det Norske Kirkeakademi. Årsmøte/landsmøte.

Foredrag: Ulikhet med vekt på barns helse, barn og fattigdom og ulikhet i utdanning. 

29.02.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008) 29. februar. Drammen kommune, Senter For Oppvekst. Foredrag: Ulikhet med vekt på barnehelse, fattigdom og utdanning. Beretninger fra hverdagslivet – voksne og barn.

07.02.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008) Hvorfor tier ledere om økonomisk sosialhjelp? Kronikk Kommunal Rapport nr. 5 / 2008

01.02.2008:

Gustavsen, Karin ( 2008) Der fattigdom og sosial utstøting forårsaker motgang og krenkelse, koster det menneskeliv. Magasinet Velferd nr. 1 -2008

23.01.2008:

Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Høyskolen i Østfold. Levkårkonferanse. Foredrag: Barnefattigdom – omfang og hverdagsliv.