NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Lars Ueland Kobro


Lars Ueland Kobro er statsviter med en allsidig yrkesbakgrunn fra både frivillig sektor, offentlig sektor og privat virksomhet. Fellesnevneren har vært utvikling, nettverk, innovasjon og ledelse. Lars har prosjekterfaring fra både sosialt arbeid, næringsutvikling og fra kulturfeltet.

Lars er vår "framtidsforsker" med verktøykassa full av prosess-verktøy og trendanalyser som ofte benyttes i framtidsverksteder eller andre deltakerbaserte prosesser.

Lars er autorisert "Ideastronaut" fra Stig og Stein Idelaboratorium. Han brukes ofte til inspirasjonsforedrag, veiledning i utviklingsprosesser og aksjonsforskning knyttet til  entreprenørskap, sosialt entreprenørskap, kultur/næring og kommunale eller regional utviklingsprosesser. Lars underviser fast ved Universitetet i Tromsø innenfor fagene kompetanse-ledelse, organisasjonsutvikling, personalutvikling og prosjektledelse.

Aktive prosjekter:

Tittel
Undervisning på Universitetet i Tromsø
Regional analyse - foresight Sunnfjordbyen
Scenarier Rogaland
Enkeltforedrag og annet Lars Kobro
Skandinavisk kunnskapsjakt på kommuners vekstkultur
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Følgjeevaluering av Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)

Publiseringer:

  • Rapporter og notater (32)
  • Paper, kronikker m.m. (77)
Tittel Utgitt
LUK-avslutning i Vestfold 2014
En etablert etablerertjeneste 2014
Hva er attraktivitet? 2014
Valle kommune - innspill til kommuneplanprosess 2014
Folk skaper steder 2014
Urban ide - Hva er attraktivitet 2014
Attraktivitet i Horten – Hva og hvordan? 2014
Duett eller duell i Grenland 2014
Vekst eller ikke – kampen om menneskene 2014
Åseral kommune - et attraktivt sted i framtiden? 2014
Østre Agder - Tallenes tale og signaler fra framtiden 2014
Andebu kommune inn i framtida 2014
Dialogkonferanse i Vestfold 2013
Halsa Framtidsverksted 2013
Hvitebok for reisemålsutvikling 2013
Halsa kommune - En samfunnsanalyse 2013
Ildsjeler i lokal samfunnsutvikling 2013
Hva kjennetegner suksessrike distriktskommuner? 2013
Duett eller duell på det store Vestlandstreffet 2013
Vinje ein reiselivskommune – kva skal til ? 2013
Halsa i vekst? 2013
Duett eller duell 2013
Balestrand som reisemål og lokalsamfunn 2013
Eidfjord som reisemål og lokalsamfunn 2013
Øyer som reisemål og lokalsamfunn 2013
Krødsherad som reisemål og lokalsamfunn 2013
Røros som reisemål og lokalsamfunn 2013
Vinje som lokalsamfunn og reisemål 2013
Tanker om attraktivitet i Buskerud 2013
Lyngdal Lokalsamfunnsutvikling og reiseliv 2013
Kultur og byutvikling 2013
Utvikling av attraktive lokalsamfunn i Aust-Agder 2013
Suksessrike distriktskommunar - Kva gjer dei som lykkast best? 2013
Perspektiver på attraktivitet 2013
Reiseliv og regional attraktivitet 2013
Folk skaper steder - Landsbykonferansen på Dokka 2013 2013
Tunge trender eller skiftende moter - hvor peker pilene for framtiden? 2013
Folk skaper steder 2013
Luster - suksessfull distriktskommune i framtiden 2013
Framtid i Luster 2013
Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Campusseminar 2012
Hvorfor lykkes noen distriktskommuner? 2012
Ildsjeler i lokalsamfunnsutvikling 2012
Rigget for vekst - på Ringerike 2012
Suksess for kommuner og regioner - systematisk arbeid eller bare flaks? 2012
Seljord - suksessrik på noen områder. Hva vil framtida bringe? 2012
Suksessfulle distriktskommuner - fjellturismekonferansen 2012
Vinje som suksessfull distriktskommune - og reisemål 2012
Næringskollegiet i Telemark 2012
Suksessrike distriktskommuner - foredrag 2012
Fornemmelser av framtiden i Kongsberg 2012
Suksessrike distriktskommuner - underveisbetraktninger 2012
Jakten på morgendagesn næringsliv - oppstartsanalyse 2011
Innledning om foresight i Sandefjord 2011
Suksessfulle distriktskommuner - Austevoll 2011
Suksessfulle distriktskommuner - Lyngdal 2011
Diktarvegens framtid 2011
Kommuneplanlegging 2011
Larviks framtid - Hvor står vi, hvor går vi og hvordan kommer vi dit? 2011
Empowerment snur tanker og handlinger på hodet 2011
Folket på fjellet 2011
Stedsinnovasjon 2010
Kunnskapsverktøy for lokalsamfunnsutvikling 2010
Innspill til internasjonal strategi for Telemark fylkeskommune 2010
Forslag til Internasjonal strategi for Telemark fylkeskommune 2010
Evaluering av FRAM Kultur 2010
Attraktivitet og næringsutvikling i et regionalt perspektiv 2010
Originalitet som konkurransefortrinn 2010
Ungdommens kulturvaner i Grenland 2009
Kompetanseledelse 1 2009
Kompetanseledelse 2 2009
Kompetanseledelse 3 2009
Kompetanseledelse 4 2009
LØFT-metodikk i praktisk kunnskapsledelse 2009
Norsk arbeidsliv trenger kunnskapsaktivister 2009
Framtidsverksted for Midt-telemark 2009
Næringssamarbeid i Gjøvikregionen 2009

Annen faglig aktivitet:

01.01.2011:

Styremedlem i Innovasjon Norge Telemark

01.01.2009:

Fagansvarlig og underviser i Personal- og kompetanseutvikling i kunst- og kulturinstitusjoner ved Universitetet i Tromsø.

01.01.2009:

Fagansvarlig og lærer i Kompetanseledelse, Høgskolen i Vestfold. Avsuttet