NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ingvild Vardheim


Ingvild Vardheim er utdannet statsviter fra
Universitetet i Bergen, og har vært ansatt som forsker ved Telemarksforsking
siden 2010. Hun arbeider hovedsakelig med prosjekter på helse- og velferdsområdet.

Aktive prosjekter:

Tittel
Evaluering av mobbeombud
Innbyggerundersøkelse i Nome
Evaluering av brukerstyrte sentra
Ressurskrevende tjenester - omfang og kostnader
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
Effektiviseringsprosjekt innenfor tjenesteområdene Dønna kommune
Rammeavtale Telemark 2014
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen

Publiseringer: