NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ingvild Vardheim


Ingvild Vardheim er utdannet statsviter fra
Universitetet i Bergen, og har vært ansatt som forsker ved Telemarksforsking
siden 2010. Hun arbeider hovedsakelig med prosjekter på helse- og velferdsområdet.

Aktive prosjekter:

Tittel
Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune
Analyse av barnevernstjenesten i Marker kommune
Effektiviseringsprosjekt innenfor tjenesteområdene Dønna kommune
Rammeavtale Telemark 2014
Evaluering og forslag til endring av lederstruktur i Helse og sosial i Bærum kommune
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen

Publiseringer: