NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Vidar Ringstad


Er også forfatter av lærebøker i samfunnsøkonomi utgitt på Cappelen Damm.

Publiseringer:

  • Rapporter (24)
  • Vitenskapelige artikler (26)
  • Paper, kronikker m.m. (1)
Tittel Utgitt
Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek 2010
Evaluering av Bokavtalen 2009
Hva bestemmer etterspørselen etter bøker i Norge 2004
Norsk bokbransje ved tusenårsskiftet 2004
Produksjons- og kostnadsstruktur i norske teatre 2002
Kulturøkonomi 2002
The Gains and Structural Effects of Exploiting Scale-Economies in Specialized Grain Production in Norway 1999
The Gains and Structural Effects of Exploiting Scale-Economies in Norwegian Dairy Production 1999
Konsekvenser av et mulig bortfall av bransjeavtalen for bokomsetning 1998
Brukertilfredshet med kommunale tjenster 1997
Markedsmakt, størrelsesbetingede kostnadsforskjeller og adm. overbyggingsenheter 1997
Arbeidsledighetens innvirkning på kommunale inntekter og sosialhjelpsutbetalinger 1996
Lokale goder 1995
Samfunnsøkonomisk analyse av et lokalt gode med både privat og offentlig tilbud 1995
Hva forklarer tilbøyelighet til, hyppighet og varighet av arbeidsledighet ? 1995
Om effektiviteten av virkemiddelbruken i skogbruket 1994
Samfunnsøkonomisk vurdering av den kulturpolitiske betydning av fastprissystemet for skolebøker 1992
Virkestransportselskapenes markedsstilling 1992
Evaluering av skogprosjekt 1991
Evaluering av prøvedelegeringen i Statens Landbruksbank 1991
Du's etablererstipend 1989 og 1990 1991
Evaluering av "Prosjekt Øvre Telemark" 1990
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av reiselivsutbygging 1990
Kulturlandskapet i landbruket som miljøgode 1990
Samfunnsøkonomiske analyser av nærings- og miljøtiltak med eksempler fra landbruket 1989
Evaluering av tiltaksarbeid i innlandsfylkene 1988
Tittel Utgitt
The demand for performing arts. Some evidence of Linder's disease 2012
Fixed or free book prices: is a hybrid system superior? 2011
Borrowing demand at local public libraries in Sweden 2011
On the price- and income sensitivity of the demand for sports: Has Linder´s disease become more serious? 2009
Determinants of Borrowing Demand from Norwegian Local Public Libraries 2008
Nowegian Subsidized Theatres - Failure or Future? 2007
Samfunnsøkonomi og sunn fornuft 2007
The demand for books estimated by means of consumer survey data 2006
Retorikk og litteraturpolitikk 2005
Kulturøkonomi 2005
Norske institusjonsteatre - en moderne gresk tragedie 2003
On the cultural blessings of fixed book prices. Facts or fiction? 2003
Hvorfor stiger prisen på bøker så sterkt? 2003
The gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian grain production 2002
Scenekunstutvalgets utredning. Et bidrag til revitalisering av norsk scenekunst? 2002
Myter, despoti, demokrati og samfunnsøkonomi 2002
Gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian dairy production 2001
Om subjektivitet i tilfredshetsundersøkelser. 2000
Desinformasjon om analyser av stordriftsfordeler i landbruket. 1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk melkeproduksjon. 1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk spesialisert kornproduksjon. 1999
Cost-Optimal scale of Child Care Institutions 1998
Cost Efficiency in the Provision of Child Care Services 1998
Inntektsvirkninger av arbeidsløshet 1997
Phillipskrøller og konjunktursykler 1996
Determinants of forest activities - A study of private nonindustrial forestry in Norway 1995

Annen faglig aktivitet:

30.09.2005: "Retorikk og litteraturpolitikk", Artikkel i Magma (siviløkonomenes fagtidsskrift), nr. 5-2005
31.08.2005: Utgitt boka "Kulturøkonomi." Oslo, Cappelen Akademisk Forlag 2005
30.05.2005: Høringsuttalelse i forbindelse med ny bransjeavtale for bokomsetning
10.01.2004: "Norwegian subidized theatres - a Greek tragedy of our times?" Paper presented at the 13th biennial ACEI conference on cultural economics, Chicago June 2005 (Sammen med Knut Løyland)
31.12.2003: The demand for books estimated by means of consumer survey data and a model for "small goods"". (Sammen med Knut Løyland
31.10.2003: Offentlig økonomi og økonomisk politikk. 5. utg. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo
01.06.2002: Mikro- og markedsøkonomi. 5. utg. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2002
15.06.2001: Makroøkonomi og norsk stabiliseringspolitikk. 5. utg. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2001
15.01.2001: Makroøkonomi og norsk stabiliseringspolitikk. Løsninger til oppgaver. 5. utg. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2001
01.08.2000: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk. 3. Utgave, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 2000
30.05.1999: Samfunnsøkonomi 3. Offentlig økonomi og økonomisk politikk. 4. utg. Cappelen Akademisk Forlag 1999.
07.05.1999: "Gains and Structural Effects of Exploiting Scale-Economies in Norwegian Dairy Production." (Sammen med Knut Løyland. Artikkelmanuskript sendt Agricultural Economics for vurdering.
07.05.1999: "Gains and Structural Effects of Exploiting Scale-Economies in Norwegian Grain Production." (Sammen med Knut Løyland). Artikkelmanuskript sendt Applied Economics for vurdering.