NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Heidi Stavrum


Forsker 1, PhD

Heidi Stavrum (f.1978) er ph.d i kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen og kulturforsker ved Telemarksforsking. Stavrum har skrevet en doktoravhandling om dansebandfeltet i Norge. Hun har også publisert rapporter og artikler om andre kulturpolitiske og kultursosiologiske tema, blant annet musikkpolitikk og kulturpolitikk for barn og unge.

Stavrum har tidligere vært ansatt som stipendiat og høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark, der hun også har undervist og veiledet studenter på bachelor- og masternivå.

Aktive prosjekter:

Tittel
Kulturmentoring
Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Kultur for å delta
Kunst og makt

Publiseringer:

  • Rapporter (12)
  • Vitenskapelige artikler (4)
  • Paper, kronikker m.m. (12)

Annen faglig aktivitet:

15.05.2014:

2014 - 2016: Styrerepresentant for de ansatte, styret i Stiftelsen Telemarksforsking.

17.10.2013:

Gjesteforeleser, Scandinavian Studies, Høgskolen i Telemark.

01.04.2011:

Varamedlem, styret i Gullbring Kulturanlegg AS.

01.06.2010:

2010 - 2014: Medlem av valgkomiteen, Stiftelsen Telemarksforsking.

01.01.2010:

2010-2012: Medlem av valnemnda, stiftinga Telemarkfestivalen.

01.02.2008:

2008-2013: Doktogrgradsstipendiat og høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark. Undervisning, veilednings- og sensurarbeid på bachelor og masternivå, Institutt for kultur og humanistiske fag, Fakultetet for allmmenvitskaplege fag, Høgskolen i Telemark.

23.08.2007: "Hvorfor er kjønn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen?", foredrag på Den tredje nordiske konferansen om kulturpolitisk forskning, Bø, 23. og 24. august 2007.
05.06.2007: "Internasjonal og nasjonal kulturpolitikk - og hva med Finnmark?", foredrag på seminaret "Kulturstrategier i Finnmark", Karasjok 5.juni 2007.
01.06.2007: Verneombud ved Telemarksforsking-Bø fra juni 2007 - januar 2008.
01.03.2007: Styremedlem i Telemarkfestivalen 2007-2010
01.01.2006: I perioden 2005-2007: Gjesteforeleser og timelærer på bachelorutdanningen i kultur ved Høgskolen i Telemark. Undervisning i kulturpolitikk og musikkformidling. 
21.04.2005: Presentasjon av rapporten "Amtaørenes støttespiller. En brukerundersøkelse av Buskerud Teater", møte med kultursjefer/kulturansvaslige i kommunene i Buskerud, Mjøndalen, 21.april 2005.
17.03.2005: Presentasjon av rapporten "Amatørenes støttespiller. En brukerundersøkelse av Buskerud Teater", styremøte i Buskerud Teater, Krøderen Kro 17.03.05.
20.12.2004: "Syngedamer i gutteklubb", Kronikk i Dagbladet 20.12.04