NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Heidi Stavrum


Heidi Stavrum (f.1978) er cand.philol i kulturstudier fra Høgskolen i Telemark og kulturforsker ved Telemarksforsking. Stavrum arbeider med et doktorgradsprosjekt om norsk dansebandkultur. Hun har også publisert rapporter og artikler om andre kulturpolitiske og kultursosiologiske tema, blant annet om musikkpolitikk og kulturpolitikk for barn og unge. Stavrum har også i flere år undervist og veiledet studenter på bachelor- og masternivå ved HiT.

Aktive prosjekter:

Tittel
Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet
Mentorer for kulturbedrifter
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Nordisk kulturpolitikkforskning - en kunnskapsoversikt
Kultur for å delta
Kunst og makt
Livsstilsbruket

Publiseringer:

Annen faglig aktivitet:

17.10.2013:

Gjesteforeleser, Scandinavian Studies, Høgskolen i Telemark.

01.04.2011:

Varamedlem, styret i Gullbring Kulturanlegg AS.

01.06.2010:

Medlem av valgkomiteen, Stiftelsen Telemarksforsking.

01.01.2010:

2010-2012: Medlem av valnemnda, stiftinga Telemarkfestivalen.

01.02.2008:

2008-2013: Doktogrgradsstipendiat og høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark. Undervisning, veilednings- og sensurarbeid på bachelor og masternivå, Institutt for kultur og humanistiske fag, Fakultetet for allmmenvitskaplege fag, Høgskolen i Telemark.

05.09.2007: "Et kulturliv i endring, skiftende omgivelser for kulturpolitikken", forelesning på deltidsstudiet i kultur og leiing, Høgskolen i Telemark, avdeling Bø, 05. september 2007.
23.08.2007: "Hvorfor er kjønn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen?", foredrag på Den tredje nordiske konferansen om kulturpolitisk forskning, Bø, 23. og 24. august 2007.
05.06.2007: "Internasjonal og nasjonal kulturpolitikk - og hva med Finnmark?", foredrag på seminaret "Kulturstrategier i Finnmark", Karasjok 5.juni 2007.
01.06.2007: Verneombud ved Telemarksforsking-Bø fra juni 2007 - januar 2008.
22.03.2007: "Kunst, kulturpolitikk og kjønn", forelesning på fordypningsemnet "Internasjonal kulturpolitikk og kunstformidling" på master i kulturstudier, Høgskolen i Telemark, 22.mars 2007.
01.03.2007: Styremedlem i Telemarkfestivalen 2007-2010
15.03.2006: Gjesteforeleser på bachelorutdanningen i kulturarbeid, Høgskolen i Telemark, 5 forelesninger i kurset "innføring i kulturpolitikk".
22.09.2005: "Amatørkultur og det frivillige organisasjonsliv", forelesning på bachelorutdanning i kulturarbeid, Høgskolen i Telemark, september 2005
15.09.2005: "Musikkpolitikk", forelesning på bachelorutdanning i kulturarbeid, Høgskolen i Telemark, september 2005
21.04.2005: Presentasjon av rapporten "Amtaørenes støttespiller. En brukerundersøkelse av Buskerud Teater", møte med kultursjefer/kulturansvaslige i kommunene i Buskerud, Mjøndalen, 21.april 2005.
17.03.2005: Presentasjon av rapporten "Amatørenes støttespiller. En brukerundersøkelse av Buskerud Teater", styremøte i Buskerud Teater, Krøderen Kro 17.03.05.
20.12.2004: "Syngedamer i gutteklubb", Kronikk i Dagbladet 20.12.04