NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Helse- og velferdsforsking
Diverse oppdrag - Ingvild
Kontekstens betydning i psykiatrisk behandling
Småoppdrag
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Fremmedspråklig arbeidskraft i Vestfold
Deltakelse i Ungdomsbedriftsprogrammet og gjennomføring av vg.skole
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen