NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Helse- og velferdsforsking
Evaluering av mobbeombud
Innovasjon knyttet til organisering, oppgaver og ansvar
Kontekstens betydning i psykiatrisk behandling
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Deltakelse i Ungdomsbedriftsprogrammet og gjennomføring av vg.skole
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen