NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Innbyggerundersøkelse i Sauherad
VRI-Forum 2015
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
VRI3 Innovasjonsstrategiar 2015
Omstillingsbehov i Troms
Nome kommune - utredning av kommunestruktur
IS og KM
Evaluering av mobbeombud
Kommunestruktur Sør-Helgeland
Utredning kommunestruktur Horten kommune
Sykkelstrategier og bred verdiskaping
Norsk kulturindeks 2014
Innbyggerundersøkelse i Nome
Nytt tilskudd til private barnehager
Evaluering av brukerstyrte sentra
Undervisning på Universitetet i Tromsø
Innovasjon knyttet til organisering, oppgaver og ansvar
Molderegionen - konsekvenser ved endret kommunestruktur
Kommunesammenslåing og prosess
Evaluering av Sørfond
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Regional analyse - foresight Sunnfjordbyen
Scenarier Rogaland
Kartlegging og vurdering av utgifter og inntekter i hyttekommuner
Kommunestruktur og regional utvikling. Betydning av identitet og tilhørighet
Kulturmentoring
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Diverse småoppdrag TEL
Torsken kommune - gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene
Ressurskrevende tjenester - omfang og kostnader
Kunstnerkårundersøkelsen 2014
Ressursfordelingsmodell for barnehagene i Kongsberg
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Froland skole
Demografiprosjekt Hedmark/Dalarna
Byregionprogram Gjøvik
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
VRI3 / Innovasjonsstrategiar 2014
Byregionprogram Notodden, Tinn og Bø
Høgskolens betydning for regional utvikling
VRI3 / Innovasjonsstrategiar læringsarenaer 2014
Utredning av kommunestruktur for Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg
Utredning av PRO-tjenesten i Målselv kommune
VRI-Forum 2014
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Effektiviseringsprosjekt innenfor tjenesteområdene Dønna kommune
Ekspertutvalg kommunestruktur
Buzau geopark
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
Enkeltforedrag og annet Lars Kobro
Regionale analyser 2014
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Temaredaksjon for Nordisk kulturpolitisk tidsskrift
Rammeavtale Telemark 2014
Kontekstens betydning i psykiatrisk behandling
Skandinavisk kunnskapsjakt på kommuners vekstkultur
Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Norsk idrettsindeks, regionale rapporter
Hvorfor vokser steder?
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Nudging mot klimavennlig matvalg
Andelslandbrukets rolle i økologisk produksjon og forbruk
VRI2 Attraksjonskraft og stadinnovasjon 2013
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Access to culture
Kultur for å delta
Transition Town - en strategi for bærekraftig stedsutvikling
The relational politics of aesthetics
Benchmark VRI Telemark 2012-2014
Tilskudd private barnehager 2012-2014
Deltakelse i Ungdomsbedriftsprogrammet og gjennomføring av vg.skole
Kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen
VRI2/Attraksjonskraft
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager
Kunst og makt
Følgjeevaluering av Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)
Rammeavtale andre kommuner
Rammeavtale Agder
Telemarkskua og den gode forteljinga