NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Vis publiseringer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Vis publiseringer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Vis publiseringer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Vis publiseringer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
- med spisskompetanse innen bærekraftig samfunnsutvikling
Vis publiseringer

Vis publiseringer alle fagområder

Publiseringer

Søkestreng Felt


Alle publiseringer   
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014 2014
Folkeopplysning som moralsk prosjekt 2014
ICCPR 2014 - Concluding remarks 2014
The social logic of artistic selection 2014
Transforming "non-users" into "users". 2014
En gjenganger rir igjen. 2014
Erfaring møter kreativitet 2014
Recruitment of actors to theatres 2014
Kulturpolitikk og paternalisme 2014
Haugalandmuseene 2014
Koreokrati 2014
Livsstilsmigrasjon 2014
Kulturpolitikkforskning i Norden 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Lørenskog kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune 2014
Atelierundersøkelsen 2014
Kulturpolitikkforskning i Norden 2014
Om danseband og kvalitet 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Nesodden kommune 2014
Å samle er å velge. 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Alta kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune 2014
Hvor mange gullplater henger på veggen? 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune 2014
Norsk kulturindeks - en presentasjon 2014
Who Owns an Interpretation? 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune 2014
Skal alle med? 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland 2014
Om armlengdeprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Troms 2014
Bokanmeldelse: Festival! Mellom rølp, kultur og næring. 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark 2013
Å gjete harer og bære staur 2013
Hver gang vi møtes 2013
Norsk kulturindeks 2013 2013
-Plutselig fikk vi et filmmiljø 2013
Gjesteforelesning om avhending 2013
Kulturpolitikkens endelikt 2013
Norsk idrettsindeks. Presentasjon 2013
Kan kunstnerpolitikken redde kunstnerne fra fattigdomsfellen? 2013
Exhibit / Inhibit 2013
Norsk idrettsindeks. Resultater fra Notodden 2013
Kulturskolebruk blant innvandrere - presentasjon av rapport 2013
Norsk idrettsindeks. Presentasjon 2013
Kulturpolitikk og ideologi 2013
Hvor mange gullplater henger på veggen? 2013
Norsk utenrikskulturell virksomhet i endring 2013
Norske kunstnere, kjønn og inntektsulikhet 2013
Tro og skikk 2013
Begeistringsforskning eller evalueringstyranni? 2013
Å samle er å velge 2013
Kunst og makt 2013
En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? 2013
Kultur møter kulturmøter 2013
Nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov 2013
Zygmunt Baumans modernitetstrilogi 2013
Norsk kulturindeks. Resultater for Bærum kommune 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Hordaland 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Buskerud 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sandnes 2013
Om hvordan noen karikerte eliten og misforsto folk flest 2013
Kulturbudsjettet 2014 2013
Kulturutgifter i kommunene 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Troms 2012
Opne dører? 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sør-Trøndelag 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Narvik kommune 2012
Artists in an Iron Cage? 2012
The demand for performing arts. Some evidence of Linder's disease 2012
Den skapende folkemusikeren 2012
Infrastruktur for kvalitet? 2012
Det digitale Norden 2012
Local government allocation of cultural services 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sogn og Fjordane 2012
Mapping the Gap 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Nesodden 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Telemark 2012
Kulturpolitikk og forskning 2012
Strukturelle endringstrekk ved etterspørsel etter utlån fra folkebibliotekene – erfaringer fra Sverige og Norge 2012
Nasjonale meldinger og regionale planer 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Karmøy 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Voss 2012
Norsk kulturindeks 2012 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område. 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Lørenskog 2012
Godt Gjort 2012
Presentasjon av Telemarksforsking og kulturforskningen 2012
Kunst og makt: Scenekunst og kunnskapsstatus 2012
Is there such a thing as a digital cultural policy? 2012
Negotiating Music Export 2012
Lowbrow culture and cultural policy - an example from Norway 2012
The rhetorics of bad quality 2012
Stability and change - Work and income conditions for Norwegian artists 2012
Innledning, seminar om digital kulturpolitikk 2012
Presentasjon av Norsk kulturindeks 2012
Sentrale utviklingstrekk nasjonalt og regionalt i det profesjonelle kunstlivet. 2012
Politisk gehør? 2012
Presentasjon av Katedral, paviljong og børs 2012
Katedral, paviljong og børs 2012
Presentasjon/lansering av Katedral, paviljong og børs 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes 2012
Danskernes medivaner ud fra et demokratisk perspektiv 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sarpsborg 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler 2012
Demokratisering av kulturen? 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn 2012
Er demokratisering av kulturen mulig 2012
FolkOrg i kulturpolitisk utakt? 2012
Fremskrittspartiets kulturpolitikk 2011
En gjenganger krysser sitt spor. 2011
Det lille i det store 2011
Presentasjon av Det lille i det store 2011
Veien videre 2011
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål 2011
Gi meg en K 2011
Folkemusikk i det norske kulturpolitiske landskapet 2011 2011
Kulturpolitikken i Norge 2011
Presentasjon av Gi meg en K - en evaluering av Kunstløftet 2011
Kultur i Siljan 2011
La politique culturelle en Norvège 2011
Teater som fag, kall og yrke 2011
Danske kulturpolitiske erfaringer: Oplevelsesøkonomi - den nye vin? 2011
Et forskningsperspektiv på økonomiske effekter af kulturelle events 2011
Norsk kulturindeks 2011, Resultater fra Bø i Telemark 2011
Presentasjon av Teater som fag, kall og yrke 2011
Kulturnæringene 2011
Norsk kulturindeks 2011 2011
Kultur- og fritid - har vi råd? 2011
Kan vi løse fattigdomsproblemet blant kunstnere? 2011
Kulturøkonomisk forskning i Norden: Fra økonomiske ringvirkninger til oplevelsesøkonomi 2011
Sexuality and power relations in theatre organizations 2011
Does culture pay off? 2011
Begeistringsforsking eller evalueringstyranni? 2011
Artists earnings from the perspective of cultural economics 2011
Borrowing demand at local public libraries in Sweden 2011
Kulturøkonomi som forskningsfelt 2011
Fixed or free book prices: is a hybrid system superior? 2011
Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? 2011
Nytt nordisk kultursamarbeid 2011
Deling av musikk og pengar 2011
Oplevelsesøkonomi i et folkeoplysningsperspektiv 2011
Perspektiver på kultur og regional udvikling 2011
Hvem betaler for kunsten? 2011
Når hornet er lagt på hylla 2010
For mange fattige kunstnere? 2010
Materialitet og mening 2010
Who owns an interpretation? 2010
Strukturelle endringstrekk ved etterspørsel etter utlån fra folkebibliotekene – erfaringer fra Sverige og Norge 2010
Skuespillere og seksuell trakassering 2010
Oplevelsesøkonomi - hvilke områder har størst vækstpotentiale? 2010
Richard Florida - hvilken relevans har hans forskning for de nordiske lande? 2010
Telemarksbiblioteket 2010
En plass i solen 2010
Kulturpolitikk, maktprosa og prosamakt 2010
Den dårlige kvalitetens retorikk 2010
Innledning på Kulturarvens tilstand 2010
Kulturrikets tilstand 2010
Skolekonserter i videregående skole 2010
Evaluering av FRAM kultur 2005 - 2010 2010
En plass i solen 2010
En plass i solen 2010
Skuespillere og seksuell trakassering 2010
Nye analyser og fremtidige behov? 2010
Kulturpolitikkens væsnetligste rolle i samstillet mellem kultur- og erhvervspolitik 2010
Den kreative klasse og oplevelsesøkonomi som begreb og potentialer i den regionale udvikling i yderområder 2010
Skuespillere og seksuell trakassering 2010
Music and instruments 2010
The Relational Role of the Cultural Policy Researcher 2010
The Casting Couch 2010
The Rhetoric of Bad Quality 2010
Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek 2010
Frihet og forutsigbarhet 2010
Fem historier om Kulturskatten 2010
Kunstnere i byråkratisk jernbur? 2010
Forskerperspektiver på det sosiale og det estetiske 2010
Om egenverdi 2009
Når verden snurrer, så snurrer vi med 2009
Da ars møtte techne 2009
Kvalitetsvurderinger på kollisjonskurs 2009
Kulturkunnskap i en kunnskapskultur 2009
Den kulturelle skolesekken 2009
Kvalitet og forankring 2009
Kulturarvens tilstand - tendenser og utfordringer 2009
Ulovlig fildeling av musikk – hva bør gjøres når ny teknologi truer opphavsretten? 2009
Kulturkunnskap i en kunnskapskultur 2009
On intrinsic value 2009
Kulturelt entreprenørskap – nye muligheter i nedgangstider? 2009
Utkast til Strategisk kulturplan for Hedmark 2010-2013 2009
Evaluering av Bokavtalen 2009
Alternative helsearbeidere - alternative kulturelle entreprenører? 2009
Filmskaping i Norge - tivoli, kunst eller næring? 2009
Det kunstnerpolitiske systemet – komparativt. 2009
On the price- and income sensitivity of the demand for sports: Has Linder´s disease become more serious? 2009
Museum og kranium 2008
Determinants of Borrowing Demand from Norwegian Local Public Libraries 2008
Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006 2008
Kjønnede relasjoner innenfor rytmisk musikk - hva vet vi og hva bør vi vite? 2008
Lokal kulturpolitikk – fra sosialdemokratisk orden til nyliberalt anarki? 2008
Produsentkartlegging 2008
Editors’ Introductiuon: Nordic cultural policy 2008
Arts management and the autonomy of art 2008
Rytmisk rapportering 2008
Kulturmoms 2008
Nowegian Subsidized Theatres - Failure or Future? 2007
Young Artists and the Charismatic Myth 2007
Comparative Elite Sport Development. Artikkeltittel: Norway. 2007
Sport Policy. A Comparative Analysis of Stability and Change 2007
Toppidrettens formel. Olympiatoppen som alkymist. 2007
Kulturstrategier i Finnmark 2007
Danseband i Norge - en kulturanalytisk studie av et uutforsket felt 2007
En historie om svensk kulturpolitikk. Om Tobias Hardings avhandling "Nationalasing Culture" 2007
Hvorfor er kjønn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen? 2007
Kultur og næring i Grenland 2007
Musikk og kjønn: Status i felt og forskning 2007
DUS – Den unge scenen 2007
Inn i ei ny tid 2007
Norsk på nytt 2006
Norwegian filmmakers as cultural entrepreneurs: discourses about creative work and cultural entrepreneurialism in Norway 2006
Sport and Politics. The Case of Norway 2006
The Institutionalization of an Elite Sport unit. The case of Olympiatoppen 2006
Norwegian filmmakers as cultural entrepreneurs 2006
Ny musikk-, dans- og dramalinje i Telemark. 2006
The demand for books estimated by means of consumer survey data 2006
Wow, hu kan jo spelle jo! 2005
Idrettspolitikkens maktspill 2005
Retorikk og litteraturpolitikk 2005
Kulturelle helsearbeidere - alternative kulturelle entreprenører 2005
Kulturøkonomi 2005
Unge skuespillere på et kunstfelt i endring 2004
Hvorfor stiger prisen på bøker så sterkt? 2003
On the cultural blessings of fixed book prices. Facts or fiction? 2003
Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme! 2003
Kulturarv og fortidsfølelse 2003
Norske institusjonsteatre - en moderne gresk tragedie 2003
Pionerer i regional kunstformidling 2003
Sosiologi som kampsport. Bourdieu og kulturforskningen 2003
Scenekunstutvalgets utredning. Et bidrag til revitalisering av norsk scenekunst? 2002
Scientific Approaches to the Arts: A Topic for Quarrelsome Academics or a Fruitful Issue within Cultural Policy Research? 2001
The First International Conference on Cultural Policy Research 2001
Offentlig kulturpolitikk i utakt? 2001
The Artist in Metropolis: Centralisation Processes and Decentralisation Policy in the Artistic field 1998
Cultural Divisions in International Cultural Co-operation 1998
To dope or not to dope 1997
Doping in Norwegian Gyms - a Big Problem? 1996