NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Vis publiseringer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Vis publiseringer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Vis publiseringer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Vis publiseringer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
- med spisskompetanse innen bærekraftig samfunnsutvikling
Vis publiseringer

Vis publiseringer alle fagområder

Publiseringer

Søkestreng Felt


Alle publiseringer   
LUK-avslutning i Vestfold 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune 2014
Vansbro 2014
Säter 2014
Smedjebacken 2014
Instutusjonell innovasjon 2014
Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur 2014
En etablert etablerertjeneste 2014
Attraktivitetsanalyse Nordland 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune 2014
Arbeid i sikte 2014
En etablert etableringstjeneste 2014
Personalkostnader pr. plass i barnehagene, 2013 2014
Utfordringer og muligheter ved Froland skole 2014
Skolestruktur i Stange kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014 2014
Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 2014
Regional analyse Rendalen 2014
Hva er attraktivitet? 2014
Folkeopplysning som moralsk prosjekt 2014
Danseglede og hverdagsliv 2014
Regional analyse Gjøvikregionen 2014
Hvordan gjennomføre en kommunensammeslåing? 2014
Utredning av kommunestruktur i Ofoten 2014
ICCPR 2014 - Concluding remarks 2014
Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver 2014
The social logic of artistic selection 2014
Transforming "non-users" into "users". 2014
Kommunereformen. Ekspertutvalgets arbeid og delrapport 1. Relevante erfaringer fra frivillige sammenslåinger 2014
Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune 2014
En gjenganger rir igjen. 2014
Erfaring møter kreativitet 2014
Recruitment of actors to theatres 2014
Kulturpolitikk og paternalisme 2014
Regional analyse Sarpsborg 2013 2014
Måling av attraktivitet 2014
Kommunesammenslåing og regional utvikling 2014
Analyser av attraktivitet i Hedmark og Dalarna 2014
Analyse av barneverntjenesten i Marker kommune 2014
Andelslandbruk - økologisk spydspiss 2014
Lister 2014
Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune 2014
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 2014
Tinn og Øst-Telemarks utvikling 2014
Samspill i spredte regioner 2014
Regional analyse Eiksund- og Kvivsregionen 2013 2014
Senter for produksjon av Barne- og ungdomsteater 2014
Regional samspill og vekst 2014
Regional analyse Lister 2013 2014
Haugalandmuseene 2014
Koreokrati 2014
Regional analyse Nordfjord 2013 2014
Valle kommune - innspill til kommuneplanprosess 2014
Eiksund og Kvivsregionen 2014
Livsstilsmigrasjon 2014
Hurum 2014
Kulturpolitikkforskning i Norden 2014
Folk skaper steder 2014
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Lund kommune 2014
Urban ide - Hva er attraktivitet 2014
Fremtidens ORKidé 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Lørenskog kommune 2014
Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 2014
Kultur og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt 2014
Attraktivitet i Horten – Hva og hvordan? 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune 2014
Atelierundersøkelsen 2014
Suldal 2014
Kulturpolitikkforskning i Norden 2014
Ung i Sandefjord 2013 2014
Er Fredikstad attraktiv? 2014
Kommunale næringsfond 2014
Om danseband og kvalitet 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Nesodden kommune 2014
Å samle er å velge. 2014
Kulturrikets tilstand 2013 2014
Resultater fra Ung i Vestfold 2013 2014
Attraktiviet og folkehelse 2014
Hemsedal i NæringsNM 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Asker kommune 2014
Nome 2014
Omstilling 2013 - Bindal kommune 2014
Er Østfold attraktivt 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Alta kommune 2014
Finansiering av ikke-kommunale barnehager 2014
Hvor mange gullplater henger på veggen? 2014
Hurum 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune 2014
Selvkost i Volda kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune 2014
Duett eller duell i Grenland 2014
Østre Agder 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune 2014
Verdiskapingsprogram for Ibsen og Munch 2014
Norsk kulturindeks - en presentasjon 2014
Who Owns an Interpretation? 2014
Vekst eller ikke – kampen om menneskene 2014
Bærekraftig omstilling - Meldal kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune 2014
Attraktive regioner - hva skaper attraktivitet? 2014
Åseral kommune - et attraktivt sted i framtiden? 2014
Ore skole i Farsund kommune 2014
Grimstad i NæringsNM 2014
Skal alle med? 2014
Østre Agder - Tallenes tale og signaler fra framtiden 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland 2014
Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold 2014
Andebu kommune inn i framtida 2014
Om armlengdeprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk 2014
Arbeid i sikte 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Troms 2014
Nordhordaland Kommunestruktur 2015 2014
Bokanmeldelse: Festival! Mellom rølp, kultur og næring. 2014
Senger til alle! 2014
Regional analyse Grenland 2013 2013
Regional analyse Sunnfjord 2013 2013
Regional analyse Fredrikstad 2013 2013
Regional analyse Østfold 2013 2013
Regional analyse 2013 Midt-Telemark 2013
Regional analyse Telemark 2013
Regional analyse Vest-Telemark 2013 2013
Regional analyse Buskerud 2013 2013
Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 2013
Vestvågøy 2013
Regional analyse Akershus 2013 2013
Kvalsund 2013
Regional analyse Årdal 2013 2013
Suldal 2013
Regional analyse Skedsmo 2013 2013
Regional analyse for Hedmark 2013 2013
Regional analyse Samisk område 2013 2013
Regional analyse for Hordaland 2013 2013
Eid 2013
Regional analyse Kristiansandregionen 2013 2013
Analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon Kvam 2013
Regional analyse for Nordland 2013 2013
Regional analyse for Nord-Trøndelag 2013 2013
Regional analyse Trysil 2013 2013
Høyanger 2013
Regional analyse for Kongsbergregionen 2013
Halsa kommune 2013
Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 2013
Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling 2013
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark 2013
Evaluering av Lister PPT 2013
Evaluering av Lister barnevern 2013
Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet 2013
Metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering 2013
Å gjete harer og bære staur 2013
Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? 2013
Attraktivitet og næringsutvikling i Buskerud 2013
Hver gang vi møtes 2013
Ung i Vestfold 2013 2013
Regional analyse for det samiske området 2013
Dialogkonferanse i Vestfold 2013
Foredrag: Regnskapsføring av finansielle instrumenter - endelig er fasiten kommet! 2013
Norsk kulturindeks 2013 2013
Ung i Vestfold 2013 2013
-Plutselig fikk vi et filmmiljø 2013
Halsa Framtidsverksted 2013
Kontrollutvalg 2013
Naturarven som verdiskaper 2013
Kommunesammenslåing. Lyst eller tvang? 2013
Gjesteforelesning om avhending 2013
Kulturpolitikkens endelikt 2013
Bondens miljøplan - gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker 2013
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet - Delkostnadsnøkkel for barnevern 2013
En kunnskapsbasert kulturpolitikk 2013
Bokloven og forskningen 2013
Norsk idrettsindeks. Presentasjon 2013
Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 2013
Kreative næringer - er de viktige? 2013
Attraktivitet- hva er attraktivitet 2013
Stedsinnovasjon - modell for attraktivitet 2013
Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi 2013
Kan kunstnerpolitikken redde kunstnerne fra fattigdomsfellen? 2013
Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 2013
Om attraktivitetsmodellen 2013
Exhibit / Inhibit 2013
Hvitebok for reisemålsutvikling 2013
Halsa kommune - En samfunnsanalyse 2013
Ildsjeler i lokal samfunnsutvikling 2013
Hva kjennetegner suksessrike distriktskommuner? 2013
Næringsmonitor for Øst-Telemark 2013
Norsk idrettsindeks. Resultater fra Notodden 2013
Kulturskolebruk blant innvandrere - presentasjon av rapport 2013
Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk 2013
Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon - med spesiell fokus på levekårsområdet 2013
Sogn og Fjordane sett utenfra 2013
Drifts- og organisasjonsgjennomgang av administrasjon, teknikk og kulturetaten i Flekkefjord kommune 2013
Om programteori for attraktivitet 2013
Duett eller duell på det store Vestlandstreffet 2013
Attraktivitet og stedsinnovasjon 2013
Trender og virkemidler for vekst - attraktive steder 2013
Hvordan gjøre Glåmdalsregionen mer attraktiv? 2013
Vinje ein reiselivskommune – kva skal til ? 2013
Omsorg og styring 2013
Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder. 2013
Duett eller duell? 2013
Halsa i vekst? 2013
Attraktivitet og areal og transport 2013
Duett eller duell 2013
Paper: Redress Programs relating to Institutional Child Abuse 2013
Foredrag:Redress Programs relating to Institutional Child Abuse 2013
Norsk idrettsindeks. Presentasjon 2013
Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet? 2013
Kulturpolitikk og ideologi 2013
Hvor mange gullplater henger på veggen? 2013
Norsk utenrikskulturell virksomhet i endring 2013
Norske kunstnere, kjønn og inntektsulikhet 2013
Balestrand som reisemål og lokalsamfunn 2013
Eidfjord som reisemål og lokalsamfunn 2013
Øyer som reisemål og lokalsamfunn 2013
Artikkel: Finansielle eiendeler og forpliktelser 2013
Vinje som lokalsamfunn og reisemål 2013
Røros som reisemål og lokalsamfunn 2013
Krødsherad som reisemål og lokalsamfunn 2013
Arbeidsplassutvikling i Telemark 2012 2013
Næringsmonitor for Øst-Telemark 2013
Programteori for attraktivitet 2013
Homo consumens, needless consumption and sources of transformation in a culture of consumer addiction 2013
Lyngdal Lokalsamfunnsutvikling og reiseliv 2013
Tanker om attraktivitet i Buskerud 2013
Hvordan gjøre Vestvågøy til en mer attraktiv kommune 2013
Tro og skikk 2013
Regional analyse Øvre Eiker 2013
Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 2013
Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune 2013
Utredning av sammenslåing mellom Ørland og Bjugn. 2013
Kultur og byutvikling 2013
Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal 2013
Programteori for attraktivitet 2013
Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark 2013
Transition Town på norsk 2013
Utvikling av attraktive lokalsamfunn i Aust-Agder 2013
Omsorgsyrker, hierarki og kjønn 2013
Begeistringsforskning eller evalueringstyranni? 2013
Norgesmester Sandnes 2013
Attraktivitet i Hedmark 2013
Kommunestruktur. Historikk og framtidsutsikter 2013
Programteori for attraktivitet 2013
På spor etter programteori for attraktivitet 2013
Forslag til ny programteori for attraktivitet 2013
Anvendelse av programteori for attraktivitet 2013
Suksessrike distriktskommunar - Kva gjer dei som lykkast best? 2013
Hvordan kan Fredrikstad vinne? 2013
Å samle er å velge 2013
Kunst og makt 2013
Kjekt og keisamt 2013
Om attraktivitet 2013
Det å være menneske -- er også noe! I anledning Kierkegaard sitt 200 års jubileum 2013
En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? 2013
Sør-Trøndelag 2013
Kultur møter kulturmøter 2013
Programteori for attraktivitet 2013
Hordaland - best på næringsutvikling 2013
Perspektiver på attraktivitet 2013
Perspektiver på attraktivitet 2013
Etne og Vindafjord 2013
Reiseliv og regional attraktivitet 2013
NHOs NæringsNM 2013
Nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov 2013
Hva gjør et sted attraktivt? 2013
Flytting fra og til Tinn 2013
Zygmunt Baumans modernitetstrilogi 2013
Norsk kulturindeks. Resultater for Bærum kommune 2013
Hva skaper vekst? 2013
Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Hordaland 2013
Folk skaper steder - Landsbykonferansen på Dokka 2013 2013
Svakheter ved dagens system. Hvilke svakheter finnes i utgiftsutjevningen? 2013
Tunge trender eller skiftende moter - hvor peker pilene for framtiden? 2013
Bred verdiskaping tuftet på natur og kulturarv 2013
Usikre forplikelser i kommuneregnskapet 2013
Risør 2013
Folk skaper steder 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Buskerud 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sandnes 2013
Akershus 2013
Notodden, histore og scenarier 2013
Kostnadsforskjeller og kostnadsutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013
Luster - suksessfull distriktskommune i framtiden 2013
Framtid i Luster 2013
Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag 2013
Ekstern organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO 2013
Kristiansandregionen 2013
Do relative prices matter? 2013
Om hvordan noen karikerte eliten og misforsto folk flest 2013
Kulturbudsjettet 2014 2013
Kulturutgifter i kommunene 2012
Den verdiskapende naturarven 2012
Kulturrikets tilstand 2012 2012
Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune 2012
Sårbare og robuste regioner 2012
Sårbar eller Robust? 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Troms 2012
Opne dører? 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sør-Trøndelag 2012
Regional analyse Sogn og Fjordane 2012
Regional analyse Sunnfjord 2012
Regional analyse Søndre Land 2012
Regional analyse av det samiske området 2012
Regional analyse Sør-Trøndelag 2012
Regional analyse Nord-Trøndelag 2012
Regional analyse Telemark 2012
Regional analyse Vestfold 2012
Regional analyse Østfold 2012
Regional analyse Vestre Toten 2012
Regional analyse Årdal 2012
Regional analyse Buskerud 2012
Regional analyse Kristiasandregionen 2012
Regional analyse Kongsbergregionen 2012
Regional analyse Høyanger 2012
Regional analyse Grenland 2012
Regional analyse Vest-Telemark 2012
Regional analyse Midt-Telemark 2012
Regional analyse Akershus 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Narvik kommune 2012
Artists in an Iron Cage? 2012
Høyanger 2012
The demand for performing arts. Some evidence of Linder's disease 2012
Buskerud 2012
Egalitet og hierarki i det norske helsevesen 2012
Foredrag: Økonomiske nøkkeltall 2012
Den skapende folkemusikeren 2012
Innlevelseslandskapet 2012
I partnerskap for sosial innovasjon 2012
Søndre Land 2012
SIMBA - sammen i innsatsen mot barnefattigdom i Drammen kommune 2012
Local government allocation of cultural services 2012
Infrastruktur for kvalitet? 2012
Det digitale Norden 2012
Feltabeidets finmotorikk 2012
Local government allocation of cultural services 2012
Økonomiske nøkkeltall i Tokke kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Siljan kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Vinje kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Telemark fylkeskommune 2012
Vestre Toten - utvikling og attraktivitet 2012
Økonomiske nøkkeltall i Bø kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Drangedal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Fyresdal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Sauherad kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Seljord kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Hjartdal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Kragerø kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Nissedal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Nome kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Tinn kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Kviteseid kommune 2012
Foredrag: Regnskapsføring av finansielle instrument 2012
Grensekommunene i Østold, er de attraktive? 2012
Evaluering av TOPP 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sogn og Fjordane 2012
Indre Østfold 2012
Mapping the Gap 2012
Evaluering av budsjettfordelingsmodellen for de videregående skolene 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Telemark 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Nesodden 2012
Kulturpolitikk og forskning 2012
Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Campusseminar 2012
Hopning av levekårsulemper 2012
Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 - revidert versjon 2012
Strukturelle endringstrekk ved etterspørsel etter utlån fra folkebibliotekene – erfaringer fra Sverige og Norge 2012
Opplandslandbruket RULLer 2012
Skaper kultur attraktive steder? 2012
Nasjonale meldinger og regionale planer 2012
Hvorfor lykkes noen distriktskommuner? 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Karmøy 2012
Ildsjeler i lokalsamfunnsutvikling 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Voss 2012
Tomme gardsbruk som ressurs for busetting 2012
Økonomiske nøkkeltall i Notodden kommune 2012
Framtidens kommunestruktur 2012
Jordmor i farta! 2012
Hva kjennetegner attraktive steder? 2012
Evaluering av gjennomførte kommunesammenslåinger. Hvilke konklusjoner kan trekkes? 2012
Rigget for vekst - på Ringerike 2012
Analyse av kostnader i barnehager 2010 2012
Hortensia 2012
Jordmor i farta! 2012
Norsk kulturindeks 2012 2012
Jakten på framtidens næringsliv 2012
Suksess for kommuner og regioner - systematisk arbeid eller bare flaks? 2012
Seljord - suksessrik på noen områder. Hva vil framtida bringe? 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Lørenskog 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område. 2012
Økonomiske nøkkeltall i Porsgrunn kommune 2012
Suksessfulle distriktskommuner - fjellturismekonferansen 2012
Godt Gjort 2012
Presentasjon av Telemarksforsking og kulturforskningen 2012
Er Aust-Agder attraktivt? 2012
The Attractiveness Barometer: Inplications and impact 2012
Kostnader i barnehagene 2012
Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom 2012
Kunst og makt: Scenekunst og kunnskapsstatus 2012
Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli 2012
Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager 2012
Bruken av kommunale rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus 2012
Naturarven som verdiskaper 2012
Tranemo - en attraktiv kommune? 2012
Vinje som suksessfull distriktskommune - og reisemål 2012
Erfaringer fra feltarbeid i sykehus og sykehjem 2012
Is there such a thing as a digital cultural policy? 2012
Negotiating Music Export 2012
Lowbrow culture and cultural policy - an example from Norway 2012
Ta Seljord i bruk 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Lørenskog 2012
0-Punktsanalyse 2012
Omstillingsbehov i kommunene i Finnmark 2012
The rhetorics of bad quality 2012
Stability and change - Work and income conditions for Norwegian artists 2012
Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 2012
Næringskollegiet i Telemark 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nes 2012
Sårbar eller robust? 2012
Suksessrike distriktskommuner - foredrag 2012
Suksessrike distriktskommuner 2012
Hopning av levekårsulemper i storbyene 2012
Nes kommune 2012
Innledning, seminar om digital kulturpolitikk 2012
Grunnlag og prinsippene for de nasjonale satsene 2012
Demographic megatrends 2012
Etne og Vindafjord 2012
Om Seljord og besøksnæringer 2012
Nettverk og forpliktelser i velferdsstaten 2012
Hva gjør et sted attraktivt? 2012
Presentasjon av Norsk kulturindeks 2012
Sentrale utviklingstrekk nasjonalt og regionalt i det profesjonelle kunstlivet. 2012
10 år med Nærings NM og Attraktivitet 2012
Politisk gehør? 2012
Fornemmelser av framtiden i Kongsberg 2012
Sukess i Seljord, spesielt i framtia 2012
Presentasjon av Katedral, paviljong og børs 2012
Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 2012
Praktisering av sjølvkostprinsippet i kommunane 2012
HUSK Osloregionen 2012
Konkurransedyktige steder 2012
Attraktivitetsbarometeret 2011 2012
Natur-kulturnærvær hos barn og unge 2012
Partnarskap som samhandlingsarena 2012
Deltakelse i rådgivende panel for Innovasjon Norge - Miljøteknologiordningen 2012
Status for Vinje 2012
Katedral, paviljong og børs 2012
Presentasjon/lansering av Katedral, paviljong og børs 2012
Glåmdal og Kongsvinger 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes 2012
Okka by 2012
Vekst i distriktene suksessfaktorer 2012
Hva gjør et sted attraktivt? 2012
Korleis går det i Hordaland? 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Bjørnefjorden 2012
la la la Florida 2012
På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) 2012
Danskernes medivaner ud fra et demokratisk perspektiv 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Oppland 2012
Status for Vest-Telemark 2012
Status for Telemark 2012
Attraktive Oppland - hva sier attraktivitetsbarometeret? 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sarpsborg 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand 2012
Demokratisering av kulturen? 2012
Skaper kultur attraktive steder? 2012
Suksessrike distriktskommuner - underveisbetraktninger 2012
Foreløpig paper: Regnskapsføring av oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn 2012
Foredrag: Regnskapsføring av oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn 2012
Cost structures in the Norwegian care for the elderly 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn 2012
Er demokratisering av kulturen mulig 2012
FolkOrg i kulturpolitisk utakt? 2012
Følgeevaluering av ”Økt kunnskap om hvordan”. 2011
Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 2011
Gullgraving i sandkassa? 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Haugesundregionen 2011
Landskap som tema i kommunale planer langs Telemarkskanalen 2011
NæringsNM 2011 2011
Naturarven som grunnlag for bred verdiskaping 2011
Fremskrittspartiets kulturpolitikk 2011
Er øremerking treffsikkert? 2011
En gjenganger krysser sitt spor. 2011
Omdømmeprosjektet for Gjøvikregionen 2011
Det lille i det store 2011
Drømmemila 2011
Presentasjon av Det lille i det store 2011
Attraktivitet, Telemarksforsking om Kongsbergregionen 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nordland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Porsgrunn 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Midt-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Buskerud 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Skedsmo 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Grenland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Akershus 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kristiansandregionen 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sør-Trøndelag 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sunnfjord 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vestfold 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sogn og Fjordane 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vest-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nord-Trøndelag 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Øst-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Østfold 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vågsøy 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Årdal 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Hordaland 2011
Den vanskelige samhandlingen 2011
Suksessfulle distriktskommuner - Lyngdal 2011
Økologisk mat - skoleprosjekter fra jord til bord 2011
Veien videre 2011
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål 2011
Veileder rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA 2011
Gi meg en K 2011
Folkemusikk i det norske kulturpolitiske landskapet 2011 2011
Kulturpolitikken i Norge 2011
Naturarven som verdiskaper 2011
Berekraftig stadutvikling 2011
Kartlegging av aktører innen fornybar energi i Grenland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet i Nordland 2011
Evaluering av ØKOLØFT Sauherad 2011
Foredrag: Veileder budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet 2011
Foredrag: Veileder rapportering av konserntall i KOSTRA 2011
Presentasjon av Gi meg en K - en evaluering av Kunstløftet 2011
Kultur i Siljan 2011
La politique culturelle en Norvège 2011
Attraktivitet for Siljan 2011
Innledning om foresight i Sandefjord 2011
Jakten på morgendagesn næringsliv - oppstartsanalyse 2011
Samspel mellom entreprenørskap og planlegging 2011
Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland 2011
Suksessfulle distriktskommuner - Austevoll 2011
Teater som fag, kall og yrke 2011
Porsgrunns attraktivitet, utviklingsstrategier 2011
Danske kulturpolitiske erfaringer: Oplevelsesøkonomi - den nye vin? 2011
Innledning, Kulturrikets tilstand 2011 2011
Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet 2011
Hvordan vil omlegging av kontantstøtte fra og med 1. august 2012 påvirke etterspørselen etter barnehageplasser? 2011
Actractiveness Barometer 2011
Et forskningsperspektiv på økonomiske effekter af kulturelle events 2011
Norsk kulturindeks 2011, Resultater fra Bø i Telemark 2011
Presentasjon av Teater som fag, kall og yrke 2011
Kulturnæringene 2011
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 2011
NæringsNM og attraktivitet 2011
Kostnadsstruktur i norsk eldreomsorg 2011
Norsk kulturindeks 2011 2011
Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen 2011
Gjer kultur det meir attraktivt å bo i distrikta? 2011
Kultur- og fritid - har vi råd? 2011
Porsgrunns utvikling 2011
Regional innovasjon 2011
Avsetning av biorest til landbruket 2011
Nasjonalparklandsbyene 2011
Kan vi løse fattigdomsproblemet blant kunstnere? 2011
Kulturøkonomisk forskning i Norden: Fra økonomiske ringvirkninger til oplevelsesøkonomi 2011
Stemmer det at kultur lønner seg? 2011
Suksesskommunen Lyngdal 2011
Næringsutvikling og attraktivitet i Buskerud 2011
Avsetning av biorest til landbruket 2011
Stavangerregionen 2011
Sexuality and power relations in theatre organizations 2011
Does culture pay off? 2011
Fremskrittspartiets kulturpolitikk 2011
Begeistringsforsking eller evalueringstyranni? 2011
Artists earnings from the perspective of cultural economics 2011
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner - 2010 2011
Borrowing demand at local public libraries in Sweden 2011
Er Kongsbergregionen virkelig innovativ? 2011
Stedsinnovasjon 2011
Forskermobilitet 2011
Reisen til Indre Østfolds framtid 2011
Innovasjon i hovedstadsregionen 2011
Kulturøkonomi som forskningsfelt 2011
Fixed or free book prices: is a hybrid system superior? 2011
Evaluering av kommunale og regionale næringsfond 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Brønnøy 2011
Brukermedvirkning i pleie og omsorgssektoren 2011
Kostnadsstruktur i norsk eldreomsorg 2011
Næringsutvikling og attraktivitet i Tokke 2011
Fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar 2011
Attraktivitetspyramiden 2011
Nasjonale satser og forskjeller i kommunale satser 2011
Attractiveness Barometer 2011
Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? 2011
Innspel til strategiarbeid for Fjordvegen og Diktarvegen 2011
Status, attraktivitet og framtid i Kvivregionen 2011
Hvor attraktiv er Kongsberg? 2011
Nytt nordisk kultursamarbeid 2011
Deling av musikk og pengar 2011
Diktarvegens framtid 2011
Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? 2011
Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve 2011
Follo: Attraktiv boregion eller besøks og arbeidsregion 2011
Kommuneplanlegging 2011
Utfordringer for Telemark 2011
Næringsutvikling og attraktivitet i Nome 2011
Oplevelsesøkonomi i et folkeoplysningsperspektiv 2011
Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid 2011
Attractiveness Barometer for Latvia 2011
Innovation and regional development 2011
Erfaringer med evalueringsarbeid om Den kulturelle skolesekken 2011
Perspektiver på kultur og regional udvikling 2011
Styring og engasjement 2011
Grenlands relative posisjon og muligheter 2011
Næringsutviløing og attraktivitet i Bø 2011
Næringsutvikling og attraktivitet Skien 2011
Attraksjon og bolyst 2011
Hvor attraktivt er Seljord? 2011
Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring 2011
Næringsutvikling og attraktivitet. Samiske områder 2011
Skien - vekst og attraktivitet 2011
Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland 2011
Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren 2011
Larviks framtid - Hvor står vi, hvor går vi og hvordan kommer vi dit? 2011
Option of actions for shrinking cities 2011
Status for næringsutviklingen i Sandefjord 2011
Den brede verdiskapingen 2011
Næringsutvikling og attraktivitet i Kongsbergregionen 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Kragerø 2011
Folket på fjellet 2011
Empowerment snur tanker og handlinger på hodet 2011
Næringsutvikling og attraktivitet i Midt-Telemark med særlig fokus på Bø 2011
Hvordan går det med Kvam? 2011
Østfold - attraktivt og innovativ? 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Utviklingen i Nordland 2011
Frihet til likeverd 2011
Hvem betaler for kunsten? 2011
Kommuneregnskapet - nyttig for hvem og til hva? 2011
Er tettsteder mer attraktive? 2010
Stedskvalitet og attraktivitet 2010
Attraktivitetsbarometeret 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Giske 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kvivsregionen 2010
Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 2010
Når hornet er lagt på hylla 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Innherred 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vestfold 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Indre Østfold 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Rv 13-regionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Buskerud 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kongsbergregion 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Eid 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vågsøy 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Follo 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Nord-Trøndelag 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Østfold 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kristiansandregionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Hordaland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Nordland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kvam 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sogn og Fjordane 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Akershus 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Haugesundregionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sandefjord 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Notodden 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Årdal 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Telemark 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kragerø 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Drangedal 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Tinn 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Grenland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Midt-Telemark 2010
Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal 2006-2010 2010
Arena Fritidsbåt Foresight 2010
Om utviklingen i Telemark 2010
For mange fattige kunstnere? 2010
Materialitet og mening 2010
Attraktive steder 2010
Innspill til internasjonal strategi for Telemark fylkeskommune 2010
Who owns an interpretation? 2010
Om næringsanalyser og attraktivitetspyramiden 2010
Strukturelle endringstrekk ved etterspørsel etter utlån fra folkebibliotekene – erfaringer fra Sverige og Norge 2010
Skuespillere og seksuell trakassering 2010
Foredrag: Fremtidens kommuneregnskap 2010
Oplevelsesøkonomi - hvilke områder har størst vækstpotentiale? 2010
Richard Florida - hvilken relevans har hans forskning for de nordiske lande? 2010
Hammerdalen - en dybdestudie 2010
Utgifter i barnehager 2010
Telemarksbiblioteket 2010
En plass i solen 2010
Kulturpolitikk, maktprosa og prosamakt 2010
Den dårlige kvalitetens retorikk 2010
Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen 2010
Næringsutvikling og attraksjonskraft 2010
Stedsinnovasjon 2010
Kunnskapsverktøy for lokalsamfunnsutvikling 2010
Innledning på Kulturarvens tilstand 2010
Kulturrikets tilstand 2010
Attractiveness and regional development 2010
Skolekonserter i videregående skole 2010
Næringsmonitor for Porsgrunn 2010 2010
Næringsmonitor for Bamble 2010 2010
Forslag til Internasjonal strategi for Telemark fylkeskommune 2010
Evaluering av FRAM kultur 2005 - 2010 2010
Er Notodden attraktivt? Og for hvem? 2010
En plass i solen 2010
En plass i solen 2010
Skuespillere og seksuell trakassering 2010
Nye analyser og fremtidige behov? 2010
Attractiveness Barometer 2010
Næringsutvikling og attraktivitet for bosetting i Sogn og Fjordane 2010
Kulturpolitikkens væsnetligste rolle i samstillet mellem kultur- og erhvervspolitik 2010
Den kreative klasse og oplevelsesøkonomi som begreb og potentialer i den regionale udvikling i yderområder 2010
Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? 2010
Prosjekt SIMBA 2010
Skuespillere og seksuell trakassering 2010
Music and instruments 2010
The Relational Role of the Cultural Policy Researcher 2010
The Casting Couch 2010
The Rhetoric of Bad Quality 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Evaluering av FRAM Kultur 2010
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner- årsrapport 2009 2010
Landskapsøkonomi 2010
Samhandling mellom kommuner og helseforetak 2010
Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek 2010
Opplevelseslandskapet 2010
Stedsutvikling og næringsutvikling 2010
Utredning av barnehagestruktur 2010
Frihet og forutsigbarhet 2010
Er Indre Østfold attraktiv? 2010
Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? 2010
Implementation of the regional Attractiveness Barometer 2010
Analyser og benchmark for Telemark 2010
Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 2010
Næringsmonitor for Drammensregionen 2010
Mosvik og Inderøy 2010
Kragerøkystens framtid 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta kommuner 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid kommuner 2010
Bosetting av flyktninger 2010
Næringsanalyse for Follo 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal 2010
Utgifter i barnehager 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen 2010
Småbruk som ressurs for busetting, meklingsmetodikk 2010
Lys og varme i alle hus 2010
Hva skal til for å lykkes med samarbeid og strukturendringer? 2010
Haugalandet næringsutvikling og attraktivitet 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2010
Fem historier om Kulturskatten 2010
Kunstnere i byråkratisk jernbur? 2010
Næringsanalyse for Gulen og Masfjorden 2010
Attractiveness Barometer 2010
Klimakutt i Grenland Fase 2 2010
Ungdommens kulturvaner i Grenland 2010
Landscape Economy and broad value creation 2010
Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer i eldreomsorgen 2010
Status for Bø 2010
Betaling for landskap 2010
Attraktivitet og næringsutvikling i et regionalt perspektiv 2010
Attraktivitet og særpreg 2010
Hvordan går det egentlig med Sogn og Fjordane? 2010
Hvordan går det egentlig med Telemark? 2010
Anvendelse av biorest i landbruket 2010
Originalitet som konkurransefortrinn 2010
Foredrag: Transparency and Accountability 2010
Foreløpig paper: ”Transparency” and ”Accountability” 2010
Forskerperspektiver på det sosiale og det estetiske 2010
Artikkel: Bli med å forme fremtidens kommuneregnskap! 2010
Regionanalyse Haugalandet 2009
Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 2009
Om egenverdi 2009
Næringsanalyse for Akershus 2009 2009
Næringsanalyse for E39-regionen 2009
Næringsanalyse Giske 2009
Næringsanalyse for Sauda 2009
Næringsanalyse for Årdal 2009
Ungdommens kulturvaner i Grenland 2009
Næringsanalyse for Østfold 2009
Næringsanalyse for Kristiansandregionen 2009
Næringsanalyse for Drangedal 2009
Næringsanalyse for Telemark 2009 2009
Næringsanalyse for Sogn og Fjordane 2009
Næringsanalyse Follo 2009
Næringsanalyse for Vestfold 2009
Næringsanalyse for Vågsøy 2009
Næringsanalyse for Buskerud 2009
Næringsanalyse for Midt-Telemark 2009
Næringsanalyse for Kragerø 2009
Næringsanalyse for Hordaland 2009
NæringsNM og Attraktivitetsbarometeret 2009 2009
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2009
Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2009
Næringsanalyse for Tinn 2009
Næringsanalyse Ryfylke 2009 2009
Næringsanalyse for Notodden 2009
Næringsanalyse for Vest-Telemark 2009
Diverse prosessmøter med landbruk/skoler i 2009 2009
Atractiveness barometer 2009
Når verden snurrer, så snurrer vi med 2009
Smak av Telemark 2009
Da ars møtte techne 2009
Kvalitetsvurderinger på kollisjonskurs 2009
Det verdiskapande landskapet 2009
Foredrag: Hva betyr anordningsprinsippet? 2009
Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenestene 2009
Sosialarbeidere: Er tiden inne til å avslutte forvaltningen av paradoksenes politikk? 2009
Kulturkunnskap i en kunnskapskultur 2009
Den kulturelle skolesekken 2009
Nettverk og forpliktelser i velferdsstaten 2009
Entreprenørskap og landskap 2009
NæringsNM 2009 - delrapport nyetableringer 2009
Diverse prosessmøter med landbruk-/biogassmiljø i 2009/2010 2009
Vekst i Hjelmeland 2009
Kvalitet og forankring 2009
Kulturarvens tilstand - tendenser og utfordringer 2009
Evaluering av Folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009 2009
Kartlegging av levekår i Skien 2009
Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv? 2009
Norsk arbeidsliv trenger kunnskapsaktivister 2009
Kultur og næring 2009
Kulturskole for alle? 2009
Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene. 2009
Ulovlig fildeling av musikk – hva bør gjøres når ny teknologi truer opphavsretten? 2009
Deep Ecological Forestry 2009
Interkommunalt barnevern 2009
Kulturkunnskap i en kunnskapskultur 2009
Regionalparker i Europa 2009
Attraktivitet og næringsutvikling i E39-regionen 2009
Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal 2009
Kommunal selskapsstatistikk 2009
Verdien av å ha industri i Norge 2009
Kommunesammenslåing - lyst eller tvang? 2009
Attraktivitet og næringsutvikling i Vågsøy 2009
Art for art’s sake? – Myth or power? 2009
On intrinsic value 2009
Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager. 2009
Næringsanalyse for Drammensregionen 2009
Næringsanalyse for Oppland 2009
Næringsanalyse for Trondheimsregionen 2009
Nyetableringer i Telemark 2008 2009
Reiselivet i Lofoten 2009
Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter 2009
Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenesten 2009
Kulturelt entreprenørskap – nye muligheter i nedgangstider? 2009
Attraktivitet og næringsutvikling i Kongsberg 2009
Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 2009
Innlandet sett utenfra 2009
Mølla - Minner & Muligheter 2009
Dilemmas concerning art and innovation 2009
Utkast til Strategisk kulturplan for Hedmark 2010-2013 2009
Betydningsfull kunst – eller terapeutisk teater? 2009
Arbeidsmedisin i vakuum? 2009
Telemarkskanalen som regionalpark? 2009
Reiselivets framtid i Buskerud 2009
Evaluering av Bokavtalen 2009
Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner. 2009
Hvordan går det med Drammen? 2009
Miljøoppgaver i kommunenes utgiftsutjevning 2009
Statlig styring og finansiering av kommunale miljøvernoppgaver 2009
Levekår blant barn og unge i Telemark 2009
Betydninigsfull kunst - eller Terapeutisk teater? 2009
LØFT-metodikk i praktisk kunnskapsledelse 2009
Telemarkskanalen som regionalparkprosjekt 2009
Samordning og forvaltning av virkemidler for verdiskaping 2009
Lokale og regionale parkar som strategi for utvikling 2009
Artistic education and local authorities. Norway. 2009
Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger 2009
Nytt liv for dei raude låvane midt i Telemark 2009
Prosjekt Hortensia 2009
Evaluering av tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" 2009
Næringsanalyse for Drammensregionen 2009
Kompetanseledelse 4 2009
Valdres i 2015 2009
Næringsmonitor i Porsgrunn – Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret 2009
Hva er Telemark? 2009
Attraktivt Midt-Telemark 2009
Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret 2009
Grøn og attraktiv midt i Telemark 2009
Utfordringer for Namdalen 2009
Filmskaping i Norge - tivoli, kunst eller næring? 2009
Alternative helsearbeidere - alternative kulturelle entreprenører? 2009
Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! 2009
Riksvei 13 - regionen 2009
Kompetanseledelse 3 2009
Attraktivitet og næringsutvikling i Kragerø 2009
Det kunstnerpolitiske systemet – komparativt. 2009
Kompetanseledelse 2 2009
Attraktivitet og næringsutvikling i Frogn 2009
Attraktivitetsbarometeret 2009
Kva er (Midt-)Telemark? 2009
Den brede verdiskapingen 2009
Næringsutviklng og attraktivitet i Skedsmo/Romerike 2009
On the price- and income sensitivity of the demand for sports: Has Linder´s disease become more serious? 2009
Kompetanseledelse 1 2009
Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2009
Attraktive kommuner 2009
Perspektiver for regional utvikling 2009
Framtidsverksted for Midt-telemark 2009
Midt-Telemark - hva er status for regionen? 2009
Næringssamarbeid i Gjøvikregionen 2009
Næringsanalyse for Lørenskog 2009
Glåmdalsanalysen 2008 2009
Næringsanalyse for Gjøvikregionen 2009
Benchmarking og innovasjonsforskning for Telemark 2009
Næringsanalyse for Innherred 2009
Velferd (revidert utgave 2009) 2009
Kontroll med bruk av skjønnsmidler til barnehager i 2007 2008
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2008
Kommunal selskapsstatistikk 2008
Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner 2008
Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 2008
Berekraft som strategisk grep for regional utvikling 2008
Skaper innovasjon vekst? 2008
Utfordringer og strategier i Midt-Telemark 2008
Næringsanalyse for RV13-regionen 2008
Næringsanalyse for Øvre Romerike 2008
Næringsmonitor for Skien 2008 2008
Næringsmonitor for Bamble 2008 2008
Næringsmonitor for Porsgrunn 2008 2008
NæringsNM 2008 2008
Næringsanalyse for Notodden 2008
Næringsanalyse for Drangedal 2008
Næringsanalyse for Kragerø 2008
GKRS Standarder 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Årdal 2008
Næringsanalyse for Akershus 2008
Næringsanalyse for Buskerud 2008
Næringsanalyse for Vestfold 2008
Næringsanalyse for Telemark 2008 2008
Næringsanalyse for Vest-Telemark 2008
Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2008
Næringsutvikling og attraktivitet i Oppland 2008
Klassifisering av finansielle instrumenter 2008
Næringsanalyse for Skedsmo 2008
Regionalparkar og kunnskapsbehovet framover 2008
Næringsanalyse for Ryfylke 2008
Bamble - næringsutvikling og attraktivitet 2008
Regionalpark som utviklingsstrategi 2008
Befolknings- og næringsutvikling i Grenland 2008
Befolknings- og næringsutvikling i Midt-Telemark 2008
Næringsanalyse for Midt-Telemark 2008
Næringsanalyse for Bamble 2008
Næringsanalyse for Glåmdal 2008
Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet i Midt-Gudbrandsdal 2008
RV13-regionen - næringsutvikling og attraktivitet 2008
Grunnleggende regnskapsprinsipper 2008
Museum og kranium 2008
Er Fredrikstad en attraktiv by? 2008
Akershus - innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet i Lofoten 2008
Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV 2008
Evaluering av Nettverksguide Telemark 2008
Midt-Gudbrandsdal - næringsutvikling og attraktivitet 2008
Lofoten - næringsutvikling og attraktivitet 2008
VRI-forskerprosjekt om attraktivitet 2008
Fylkesplan for Telemark - hovedmålene 2008
Fylkesplan for Telemark - bolig og næring 2008
Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, infrastruktur 2008
Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, kultur & identitet 2008
Fylkesplan for Telemark, Resulatrapport, Kompetanse 2008
Dypøkologiske framtidsvisjoner 2008
Aktører og Virkemidler 2008
Determinants of Borrowing Demand from Norwegian Local Public Libraries 2008
Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold 2008
Forankring og mobilisering i kulturbasert verdiskaping 2008
Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet 2008
Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006 2008
Mission Impossible or an Obvious Option 2008
Bidrag til forbedring? 2008
Verdiskapingspotensial i Nasjonale Festningsverk 2008
Vitalisering av næringapparatet i Vest-Telemark 2008
Attraktivitetsbarometeret 2008
Towards a sustainable regional food menu 2008
Kjønnede relasjoner innenfor rytmisk musikk - hva vet vi og hva bør vi vite? 2008
Økosofisk fenomenologi 2008
Noen vurderinger omkring Notodden Lufthavn 2008
Lokal kulturpolitikk – fra sosialdemokratisk orden til nyliberalt anarki? 2008
Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket 2008
Forvaltning av kulturlandskap i endring 2008
Lønnssmitte fra privat til kommunal sektor i norske arbeidsmarkeder 2008
Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 2008
Satser og utmålt beløp. 2008
Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser 2008
Næringsanalyse Hallingdal 2008
Måltidsutvikling i opplevingsøkonomien. Fortruleg 2008
Eierskap 2008
Produsentkartlegging 2008
Nyetableringer i Telemark 2007 2008
Evaluering av klinisk stige ved Sykehuset Telemark HF 2008
Næringsanalyse for Drammensregionen 2008
Nettverket: Natur- og kulturparker i Norge. 2008
Natur og kulturbasert nyskaping 2008
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner 2008
Finansielle instrumenter i kommuneregnskapet 2008
Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 2008
Kan ei mohairgeitenæring skapa opplevingar? 2008
Editors’ Introductiuon: Nordic cultural policy 2008
Arts management and the autonomy of art 2008
Rytmisk rapportering 2008
Kulturmoms 2008
Låvande ressursar 2008
Foreløpig paper: Finansielle instrumenter og kommuner - flere udetonerte bomber? 2008
Sluttevaluering av prosjektet Kompetansebrobygging i Midt-Telemark 2008
Nettverksguide Telemark 2008
Artikkel: Nedskriving av anleggsmidler 2008
Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene 2008
Attraktivitet 2008
Kan regionale ulikheter i innovasjon og FoU forklare ulik økonomisk vekst mellom regionene? 2008
Attraksjonskraft og identitet 2008
Næringsanalyse for Stord, Fitjar og Sveio 2007
Næringsanalyse Setesdal 2007
Næringsanalyse for Sauda 2007
Næringsanalyse Lødingen 2007
Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune 2007
Næringsanalyse Hordaland 2007
Evaluering av samordningsforsøket. 2007
Næringsanalyse Vestfold 2007
Næringsanalyse Nord-Trøndelag 2007
Næringsanalyse Telemark 2007
Næringsanalyse Buskerud 2007
Næringsanalyse Akershus 2007
Næringsanalyse Sogn og Fjordane 2007
Folk og næringsliv i Grenland 2007
Næringsanalyse Østfold 2007
Evaluering av landbrukskontoret for Sel og Vågå 2007
NAVs satsing på arbeid og psykisk helse 2007
Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005 2007
Næringsanalyse for Innherred 2007
Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning 2007
Natur- og kulturbasert nyskaping 2007
Young Artists and the Charismatic Myth 2007
Nowegian Subsidized Theatres - Failure or Future? 2007
Samfunnsøkonomi og sunn fornuft 2007
Comparative Elite Sport Development. Artikkeltittel: Norway. 2007
Sport Policy. A Comparative Analysis of Stability and Change 2007
Toppidrettens formel. Olympiatoppen som alkymist. 2007
Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie 2007
Kulturstrategier i Finnmark 2007
Barnehagereformen - Kontroll med bruk av skønnsmidler 2005 2007
Danseband i Norge - en kulturanalytisk studie av et uutforsket felt 2007
Mohairgeiter, kulturlandskap og spinneriproduksjon 2007
Småsamfunnssatsing 2007
Hvorfor er kjønn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen? 2007
En historie om svensk kulturpolitikk. Om Tobias Hardings avhandling "Nationalasing Culture" 2007
Næringsanalyse for Giske 2007
Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt senter for forsking og utdanning 2007
Mat for ei økologisk framtid 2007
Nyetableringer i Telemark 2007
Ny bruk av fråflytta landbruksbygningar 2007
Nettverksprosjekter i kultur- og naturnæringene 2007
Kultur og næring i Grenland 2007
Næringsmonitor Skien 2007
Musikk og kjønn: Status i felt og forskning 2007
Natur- og kulturbasert nyskaping 2007
DUS – Den unge scenen 2007
Piplinger og kultur- og naturbaserte opplevelser. 2007
Inn i ei ny tid 2007
Folk og næringsliv i Skien 2007
Næringsanalyse for Sauda 2007
Den gode, hellige og disiplinerte kunsten. 2007
Småbruk som ressurs i stadutviklinga 2007
Korleis skal vi sette fruktbygda i Telemark på kartet? 2007
Næringsmonitor Porsgrunn 2007
Evaluering av Sirdal kommunes satsing på næringsutvikling 2007
Følgeevaluering av prosjektet Kompetansebrobygging i Midt-Telemark 2007
Overlevingsstrategiar for landbruket i utkantane 2007
Usikre forpliktelser i et modifisert periodisert regnskapsregime 2007
Evaluering av prosjektet: Før oppstart 2007
Evaluering av Innovativ Fjellturisme 2006
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid om barnevern i Vest-Telemark 2006
Næringsanalyse Follo 2006
Næringsanalyser for Sogn og Fjordane 2006
Næringsanalyse for Nord - Trøndelag 2006
Næringsanalyser for BTV 2006
Nærings-NM 2006 2006
Næringsklynger i BTV 2006
Folk og næringsliv i Grenland 2006
Næringsanalyse Innherred 2006
Norsk på nytt 2006
Ett Land - en kommune? 2006
Norwegian filmmakers as cultural entrepreneurs: discourses about creative work and cultural entrepreneurialism in Norway 2006
Arbeidsformidling av langtidsledige og yrkeshemmete - en evaluering av formidlingstiltaket KAT 2006
Granvin og Voss - framleis to? 2006
Evaluering av jobbfokus 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser. 2006
Landbruksbygg og kulturlandskap 2006
Næringsmonitor Vest-Telemark 2006
Fakta om folk og næringsliv i Grenland - Pr. august 2006 2006
Næringsstruktur og vekst i Buskerud, Telemark og Vestfold 2006
Regionalisering av landbrukspolitikken 2006
The Institutionalization of an Elite Sport unit. The case of Olympiatoppen 2006
Sport and Politics. The Case of Norway 2006
Kommuneregnskapet - rammeverk og prinsipper 2006
Organisering - GITstoga - Konfidensiell 2006
Norwegian filmmakers as cultural entrepreneurs 2006
Forskningsbasert entreprenørskap 2006
Entreprenørskap i ulike regionale kontekster 2006
Hva bør styre periodiseringen i kommunene? 2006
Communicating rural landscape values 2006
Regional merkevarebygging i eit kulturøkonomisk perspektiv 2006
Diagnose Ryfylke 2006
Kva er Ryfylke? 2006
Evaluering av samordningsforsøkene mellom aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten 2006
Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot 2006
Næringsanalyse TINN 2006
Livsstilsbrukarane 2006
Sær eller interessant? 2006
Ny musikk-, dans- og dramalinje i Telemark. 2006
Å bygge en ny kommune! 2006
Nord-Fron, Vågå, Sel - 1-2-3 kommuner? 2006
På veg inn i opplevingssamfunnet 2006
Bokn og Tysvær - single eller saman? Hovudrapport 2006
Bokn og Tysvær - single eller saman? Kortrapport 2006
Sosialtjenesten - praksis ved bruk av økonomisk stønad og vilkår 2006
Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak. 2006
Evaluering av FRAM-programmet i Nord-Trøndelag, i perioden 1998-2002 2006
Effektar av økonomiske verkemiddel på landbruket i Vest-Telemark 2006
The demand for books estimated by means of consumer survey data 2006
Næringsanalyse for Østfold 2006
Næringsanalyse Akershus 2006
Evaluering av Miljø og Energi Telemark 2006
Næringsanalyse for Ryfylke 2006
Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern 2006
Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2005 2006
Wow, hu kan jo spelle jo! 2005
Sykkelturisme i eit kulturøkonomisk perspektiv 2005
Næringsanalyse for Buskerud Telemark Vestfold 2005
Næringsanalyse for Østfold 2005
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2005
Næringsanalyse for Akershus 2005
Næringsanalyse for Innlandet 2005
Idrettspolitikkens maktspill 2005
Næringsanalyse for Larvik 2005
Retorikk og litteraturpolitikk 2005
Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2005 2005
Brukerundersøkelse ved Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i Bydel Frogner og Bydel St. Hanshaugen 2005
Vurdering av alternative skattegrunnlag for friere lokal beskatningsrett 2005
Kva er Setesdal? 2005
Næringsanalyse for Setesdal 2005
Det sammensatte Telemark 2005
Evaluering av samordningsforsøkene. Fjerde delrapport 2005
Gården som pedagogisk ressurs 2005
Næringsanalyse Drangedal 2005
Formuesbevaring, kapitalkostnader og resultatbegreper 2005
Telemarksfeet som beiterydder 2005
Næringsanalyse Hol 2005
Næringsanalyse for Innherred 2005 2005
Næringsanalyse HALD 2005
Frå Vogge til Mekka 2005
Globalisering og industri Grenland 2005
Samarbeidsmuligheter om økonomifunksjonen - Lardal og Larvik kommuner 2005
NM i næringsutvikling 2005
Regnskapsføring av finansielle instrumenter 2005
Kulturelle helsearbeidere - alternative kulturelle entreprenører 2005
Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 2005
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport 2005
Nye forvaltningsmodeller for verdifulle landskap. 2005
Næringsanalyse Innherred 2005
Den vanskelige dialogen 2005
Telemarkskyri Meieri AS - Forretningsplan. 2005
Hva mener folk i Midt-Telemark om en sammenslåing av Bø, Nome og Sauherad? 2005
Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2005
Farmers for Nature, twinning seminar Shetland 2005 2005
Budsjettmessige omprioriteringer i kommuner ved omgjøring av øremerkede tilskudd til rammetilskudd 2005
Yrkeshemmede med psykiske lidelser 2005
Kommersialisering av forskning 1995-2003. 2005
Næringsanalyse Skedsmo 2005
Mange vil ha, men få vil selje? 2005
Arbeidsmarkedbedriftene i Telemark 2005
Telemark som merkevare 2005
Kompetansebrobygging Midt-Telemark 2005
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2005
Evaluering av forsøk med øremerkede tilskudd 2005
Rammetilskuddendringer ved kommunesammenslåinger i Oppland 2005
Kulturøkonomi 2005
Evaluering av Samordningsforsøkene. Brukernes erfaringer. Tredje delrapport. 2005
Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak. 2005
Kompetansenettverket for småskala matproduksjon 2004
Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommunesammenslåing i Midt- og Nord-Gudbrandsdal 2004
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Evaluering av Samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten. Andre delrapport 2004
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Unge skuespillere på et kunstfelt i endring 2004
Riv gjerda, fjern grensene! Mot eit kollektivt og inkluderande landbruk 2004
Velferdsforvaltningen i Storbritannia 2004
Næringsanalyse Trondheim 2004
Fra stille til litt mer ville? 2004
Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme! 2003
Hvorfor stiger prisen på bøker så sterkt? 2003
On the cultural blessings of fixed book prices. Facts or fiction? 2003
Child care subsidies and economic efficiency 2003
Kulturarv og fortidsfølelse 2003
Politikken overfor familier med førskolebarn - noen veivalg 2003
Samarbeid med god glid! 2003
Styring og intern diskurs i et norsk helseforetak 2003
Effektivitetsforskjeller mellom offentlige og private barnehager 2003
Norske institusjonsteatre - en moderne gresk tragedie 2003
Arbeidssøkere med lese- og skrivevansker 2003
Pionerer i regional kunstformidling 2003
Sosiologi som kampsport. Bourdieu og kulturforskningen 2003
Vellykkede interkommunale tjenestesamarbeid 2003
Myter, despoti, demokrati og samfunnsøkonomi 2002
Scenekunstutvalgets utredning. Et bidrag til revitalisering av norsk scenekunst? 2002
Full barnehagedekning - hvordan og til hvilken pris? 2002
The gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian grain production 2002
Velferd 2002
Lokal kultur/kunnskap som grunnlag for næringsutvikling. Nytt satsingsområde for bygdene? 2002
Kjønn, sted og regional utvikling: Det fenomenale sted 2002
Maktens samvittighet 2002
Kjønn og kunnskapsmakt: Det mannlige blikket 2002
Sted som metafor for kvinnelig subjektivitet: Reisen mot nord 2002
Scientific Approaches to the Arts: A Topic for Quarrelsome Academics or a Fruitful Issue within Cultural Policy Research? 2001
Hvordan ser effektivitetstapet ut? 2001
The First International Conference on Cultural Policy Research 2001
A note on green taxes and double dividends 2001
Gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian dairy production 2001
Offentlig kulturpolitikk i utakt? 2001
Om subjektivitet i tilfredshetsundersøkelser. 2000
Barnehager i et samfunnsøkonomisk perspektiv 2000
Politics and Citizenship on the Eastern Baltic Seaboard 2000
Det regionale helhetsperspektivet i statlig lokaliseringspolitikk 2000
Kommunal tilpasning 2000 - Når forventninger får malinga på skolene til å flasse 2000
Desinformasjon om analyser av stordriftsfordeler i landbruket. 1999
Statlig styring av kommunesektoren - konsekvenser for effektivitet og fordeling 1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk melkeproduksjon. 1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk jordbruk 1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk spesialisert kornproduksjon. 1999
The Artist in Metropolis: Centralisation Processes and Decentralisation Policy in the Artistic field 1998
Cost-Optimal scale of Child Care Institutions 1998
Cost Efficiency in the Provision of Child Care Services 1998
Cultural Divisions in International Cultural Co-operation 1998
Etablering av kommunale miljødatabaser 1998
Mobilisering som bygdeutviklingsstrategi 1997
To dope or not to dope 1997
Inntektsvirkninger av arbeidsløshet 1997
Phillipskrøller og konjunktursykler 1996
Doping in Norwegian Gyms - a Big Problem? 1996
Barnehagetjenester, effektivitet og fordelingsproblemer 1996
Determinants of forest activities - A study of private nonindustrial forestry in Norway 1995
Betalingsvillighet for økologiske matvarer i Norge 1993
Du's etablererstipend 1989 og 1990 1991