NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ledige stillinger

Samfunnsøkonom

Du har mastergrad eller dr.grad og erfaring med kvantitative analyser og databearbeiding. Aktuelle arbeidsområder er bl.a. kulturøkonomi, kommuneøkonomi og arbeidsmarked. Nyutdannede med spesialisering i økonometri og entusiasme for kvantitative analyser, databearbeiding og forskingsarbeid mer generelt, vil også bli vurdert seriøst.

Kontakt: Forsker Trond Erik Lunder, tel. 958 59 209, lunder@tmforsk.no

I tillegg til kontaktpersonen kan du også ringe direktør Karl Gunnar Sanda på 95727158. Se www.telemarksforsking.no for nærmere opplysninger om instituttet og oss som jobber her. Søknad med cv, attester og referanser sendes til sanda@tmforsk.no.