Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Samarbeid om framtidsforskning

Samarbeid om framtidsforskning

Institutt for framtidsforskning (IFF) i Danmark er et av Europas eldste og største miljøer for såkalt framtidsforskning. Telemarksforskings samarbeider for tiden med IFF om et scenarieprosjekt for Indre Østfold. Bildet viser fra høyre; Martin Kruse fra IFF, Lars U. Kobro (TF) og Gry Rustad Pettersen fra Østfold fylkeskommune.

23.5.2011

Stadig flere oppdragsgivere ønsker å se inn i framtiden. Det er naturligvis umulig, men det går an å forberede seg på den. En måte å ruste seg til framtiden på, er å forberede seg på ulike framtider – i flertall. Robuste strategier er åpne for at framtiden kan ta ulike retninger. Scenariemetoden baserer seg på at den som har forestilt seg ulike framtider også er bedre forberedt på å håndtere de endringer som måtte oppstå.

Telemarksforsking tilbyr både scenarieprosjekter og andre former for framtidsforskning, spesielt velegnet for kommunal og regional planlegging. Vårt samarbeid med Instituttet for fremtidsforskning, gir oss både bredere kompetanse og større kapasitet til å ta på oss slike oppdrag i framtiden – som vi forsøker å være best mulig forberedt på. Kontakt Lars U. Kobro .