NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
- med spisskompetanse innen bærekraftig samfunnsutvikling
Les mer
God jul fra Telemarksforsking!

God jul fra Telemarksforsking!

(19.12.2014) Vi ønsker alle en riktig god jul og mange fine skiturer!
I stedet for julekort har Telemarksforsking i år valgt å gi en gave til arbeidet som Leger uten grenser gjør mot ebolasmitte. Les mer

En etablert etablerertjeneste

En etablert etablerertjeneste

(13.11.2014) I flere norske fylker legges etablerertjenesten for tiden under lupen. Virker tjenesten etter hensikten? Hva kan bli bedre? I Buskerud fant vi en veletablert etablerertjeneste. Les mer

Naturarven skaper verdier

Naturarven skaper verdier

(22.12.2014) Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier i dag i en pressemelding seg fornøyd med resultatene fra verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper. Telemarksforsking har følgeevaluert programmet. Les mer