NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
Velferdsforskning: politisk styring og organisering av arbeidsmarkedstiltak, eldreomsorg, psykisk helse, tiltak rettet mot barn og unge på kommunalt, regionalt og statlig plan.
Les mer
Kommunalforsking
Kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Kulturforsking
Vi arbeider med forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi, evalueringer og utredninger av prosjekter på kunst- og kulturfeltet. Gjennom denne forskningen bidrar vi både til et kunnskapsgrunnlag for og kritiske perspektiver på kulturpolitikken.
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
- med spisskompetanse innan berekraftig stad- og næringsutvikling
Les mer
Reisen til Rogalands framtid

Reisen til Rogalands framtid

(14.7.2014) Telemarksforsking skal lede Rogaland fylkeskommunes scenarieprosess, en framtidsreise hvor det skal lages framtidsfortellinger om regionen etter oljen. Les mer

Svensk nasjonal strategi peker mot Norge

Svensk nasjonal strategi peker mot Norge

(2.7.2014) Den svenske næringsministeren Annie Lööf la nylig fram den svenske regjeringens strategi for attraksjonskraft. Strategien følges opp av et veiledningshefte; «Attraktionskraft för tillväxt og utveckling». Både i sin tale ved lanseringen av strategien og i veiledningsmateriellet pekes det på Telemarksforskings arbeid på feltet. Les mer

Andelslandsbruk - økologisk spydspiss

Andelslandsbruk - økologisk spydspiss

(12.6.2014) Stadig flere forbrukere ønsker lokalprodusert, fersk og ren mat, noe andelslandbruket imøtekommer. Les mer