Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
To doktorer på én dag!

To doktorer på én dag!

(16.8.2017) På samme dagen i august fikk Ola K. Berge (til venstre) og Bård Kleppe, begge kulturforskere ved Telemarksforsking, godkjent sine doktoravhandlinger. Les mer

Verdensarven kan bidra til 300 nye arbeidsplasser i Tinn

Verdensarven kan bidra til 300 nye arbeidsplasser i Tinn

(29.5.2017) Forsiktige anslag i en nylig framlagt rapport fra Telemarksforsking viser at det er et stort potensial for verdiskaping som følge av verdensarvstatusen. Les mer

Salten-kommunene samarbeider om kultur

Salten-kommunene samarbeider om kultur

(16.5.2017) Telemarksforsking har våren 2017 gjennomført en kulturutredning for Salten-regionen. Rapporten fokuserer på kulturtilbud og samarbeid innenfor kunst og kultur.
Les mer