NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
- med spisskompetanse innen bærekraftig samfunnsutvikling
Les mer
Konferanse om andelslandbruk

Konferanse om andelslandbruk

(23.10.2014) Telemarksforsking er medarrangør til landets første konferanse om andelslandbruk torsdag 30. oktober på Århus andelsgård i Skien. Les mer

Sunnfjordregionen reiser mot framtiden

Sunnfjordregionen reiser mot framtiden

(30.9.2014) Prosjektet «Sunnfjordbyen» bygger på et lengre regionsamarbeid mellom kommunene Flora, Naustdal, Gaular, Jølster og Førde. Nå skal de samarbeidende kommunene reise til framtiden, sammen! Dette skal foregå ved at de lager noen ulike fremtidsbilder for å undersøke nærmere hva som ligger av muligheter og trusler i en framtid med et nærmere samarbeid i regionen. Telemarksforsking skal lede arbeidet med både analyser og prosess. Les mer

PhD-disputas: Danseglede og hverdagsliv

PhD-disputas: Danseglede og hverdagsliv

(18.9.2014) Telemarksforsker Heidi Stavrum disputerte fredag 26. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Danseglede og hverdagsliv. Etikk, estetikk og politikk i det norske dansebandfeltet». (Foto: Øystein Akselberg) Les mer