Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Doktordisputas om norsk utenriks kulturpolitikk

Doktordisputas om norsk utenriks kulturpolitikk

(13.10.2017) Seniorforsker Ola Kveseth Berge ved Telemarksforsking disputerte i dag om hvordan norsk kunst og kunstnere oppfattes, legitimeres og operasjonaliseres som del av norsk utenriks kulturpolitikk. Les mer

Undersøkjer bustadpreferansar til barne- og ungdomsfamiliar

Undersøkjer bustadpreferansar til barne- og ungdomsfamiliar

(26.9.2017) Undersøkinga skal gi kunnskap om kva type bustader familiane i Fjell, Os, Lindås og Meland ynskjer, kva for bu- og nærmiljøkvalitetar som er viktige, og kva for tilbod, tenester, funksjonar som bør vere lett tilgjengeleg og tilrettelagt for at regionsentera skal opplevast som attraktive å bu i. Les mer

Doktordisputas i internasjonal kulturpolitikk

Doktordisputas i internasjonal kulturpolitikk

(22.9.2017) Seniorforsker Bård Kleppe forsvarte i dag sin avhandling "Regulating autonomy. Theatre policy and theatre management in three Europeean countries" ved Høgskolen i Sørøst-Norge. På bildet komiteadministrator Professor Nils Asle Bergsgard (HSN), førsteoponent Associate Professor Chris Bilton (University of Warwick), Bård og andreoponent Associate Professor Louise Ejgod Hansen (Aarhus University). Les mer