NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
Velferdsforskning: politisk styring og organisering av arbeidsmarkedstiltak, eldreomsorg, psykisk helse, tiltak rettet mot barn og unge på kommunalt, regionalt og statlig plan.
Les mer
Kommunalforsking
Kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Kulturforsking
Vi arbeider med forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi, evalueringer og utredninger av prosjekter på kunst- og kulturfeltet. Gjennom denne forskningen bidrar vi både til et kunnskapsgrunnlag for og kritiske perspektiver på kulturpolitikken.
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
- med spisskompetanse innan berekraftig stad- og næringsutvikling
Les mer
Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

(11.9.2014) På oppdrag fra Ofoten Regionråd har vi utredet konsekvensene av ulike alternativer for endringer i kommunestrukturen i Ofoten. Les mer

Lokal ungdomsundersøkelse med nasjonal interesse

Lokal ungdomsundersøkelse med nasjonal interesse

(10.9.2014) «Ungdata gav oss erfaring med nærhetens magi» Denne erfaringen bør beslutningstakere ikke ignorere. Denne erkjennelsen gjorde folkehelsesjef Rune Kippersund på bakgrunn av Ungdata-rapporten skrevet av Ingvild Vardheim ved Telemarksforsking. Les mer

Vellykket kulturnæringsarbeid i Porsgrunn kommune

Vellykket kulturnæringsarbeid i Porsgrunn kommune

(1.9.2014) En ny rapport fra Telemarksforsking viser at prosjektet «Mentorer for kulturbedrifter» har vært et målrettet og vellykket prosjekt, med stor nytteverdi for deltakerne. Les mer