NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
- med spisskompetanse innen bærekraftig samfunnsutvikling
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Kommunesammenslåing i Numedal?

Kommunesammenslåing i Numedal?

(21.1.2015) Vi har gjennomført en forstudie til arbeidet med kommunestruktur i Numedal - på oppdrag fra Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Formålet har vært å fremskaffe et godt nok grunnlag til å kunne fatte vedtak om eventuelt å gå videre i et forprosjekt. Les mer

Sørfond gir resultater for filmskapere i utviklingsland

Sørfond gir resultater for filmskapere i utviklingsland

(13.1.2015) I en stadig mer global filmindustri representerer Sørfond en liten, men effektiv stimulans for film-produksjon i utviklingsland. Les mer

Søkelys på brukermedvirkning

Søkelys på brukermedvirkning

(12.1.2015) Telemarksforsking har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere de regionale brukerstyrte sentrene innen psykisk helse Les mer