NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
Velferdsforskning: politisk styring og organisering av arbeidsmarkedstiltak, eldreomsorg, psykisk helse, tiltak rettet mot barn og unge på kommunalt, regionalt og statlig plan.
Les mer
Kommunalforsking
Kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Kulturforsking
Vi arbeider med forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi, evalueringer og utredninger av prosjekter på kunst- og kulturfeltet. Gjennom denne forskningen bidrar vi både til et kunnskapsgrunnlag for og kritiske perspektiver på kulturpolitikken.
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
- med spisskompetanse innan berekraftig stad- og næringsutvikling
Les mer
Sunnfjordregionen reiser mot framtiden

Sunnfjordregionen reiser mot framtiden

(30.9.2014) Prosjektet «Sunnfjordbyen» bygger på et lengre regionsamarbeid mellom kommunene Flora, Naustdal, Gaular, Jølster og Førde. Nå skal de samarbeidende kommunene reise til framtiden, sammen! Dette skal foregå ved at de lager noen ulike fremtidsbilder for å undersøke nærmere hva som ligger av muligheter og trusler i en framtid med et nærmere samarbeid i regionen. Telemarksforsking skal lede arbeidet med både analyser og prosess. Les mer

PhD-disputas: Danseglede og hverdagsliv

PhD-disputas: Danseglede og hverdagsliv

(18.9.2014) Telemarksforsker Heidi Stavrum disputerte fredag 26. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Danseglede og hverdagsliv. Etikk, estetikk og politikk i det norske dansebandfeltet». (Foto: Øystein Akselberg) Les mer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

(11.9.2014) På oppdrag fra Ofoten Regionråd har vi utredet konsekvensene av ulike alternativer for endringer i kommunestrukturen i Ofoten. Les mer