NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
Velferdsforskning: politisk styring og organisering av arbeidsmarkedstiltak, eldreomsorg, psykisk helse, tiltak rettet mot barn og unge på kommunalt, regionalt og statlig plan.
Les mer
Kommunalforsking
Kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Kulturforsking
Vi arbeider med forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi, evalueringer og utredninger av prosjekter på kunst- og kulturfeltet. Gjennom denne forskningen bidrar vi både til et kunnskapsgrunnlag for og kritiske perspektiver på kulturpolitikken.
Les mer
Regional utvikling
Næringsanalyser, "Nærings-NM", bransjeanalyser, attraktivitetsbarometer og evalueringer av næringstiltak.
Les mer
Senter for natur- og kulturbasert nyskaping
- med spisskompetanse innan berekraftig stad- og næringsutvikling
Les mer
Nordisk forskning på kulturpolitikk - hva er status?

Nordisk forskning på kulturpolitikk - hva er status?

(25.4.2014) På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Telemarksforsking kartlagt den nordiske kulturpolitikkforskningens status og framtidige behov. Les mer

Etablererveiledning skal utredes

Etablererveiledning skal utredes

(15.4.2014) Buskerud fylkeskommune er i gang med å lage en plan for næringsutvikling og verdiskaping. Ett tiltak i dette arbeidet er å utrede dagens og framtidens etablerertjeneste i fylke. Telemarksforsking begynner på jobben uka etter påske. Les mer

Evaluering av regionsamarbeidet på Nordmøre

Evaluering av regionsamarbeidet på Nordmøre

(8.4.2014) På oppdrag for ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) har vi utarbeidet rapporten «Fremtidens ORKidé». Vi ser bl.a. på organisering, styringsmekanismer, samarbeidsoppgaver og økonomi, og vurderer «Fremtidens ORKidé» ut fra 4 ulike utviklingsmodeller. Les mer