NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Konferanse om andelslandbruk

Konferanse om andelslandbruk

Telemarksforsking er medarrangør til landets første konferanse om andelslandbruk torsdag 30. oktober på Århus andelsgård i Skien.

23.10.2014

Konferansen er del av prosjektet, som finansieres av Landbruksdirektoratet, om hvilken rolle andelslandbruket kan ha i å øke kunnskapen om og forbruket av økologisk mat. For informasjon og påmelding, se:

http://www.oikos.no/aktuelt/konferanse-om-andelslandbruk.aspx