NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sunnfjordregionen reiser mot framtiden

Sunnfjordregionen reiser mot framtiden

Prosjektet «Sunnfjordbyen» bygger på et lengre regionsamarbeid mellom kommunene Flora, Naustdal, Gaular, Jølster og Førde. Nå skal de samarbeidende kommunene reise til framtiden, sammen! Dette skal foregå ved at de lager noen ulike fremtidsbilder for å undersøke nærmere hva som ligger av muligheter og trusler i en framtid med et nærmere samarbeid i regionen. Telemarksforsking skal lede arbeidet med både analyser og prosess.

30.9.2014

Telemarksforsking har etter hvert skaffet seg mye erfaring med å lede brede medvirkningsprosesser med framtidsperspektiver. Reisen mot Sunnfjordbyens inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartement/Distriktssenterets utviklingsprogram for byregioner. Prosjektet i Sunnfjord er lagt opp som en reise i tre etapper. Første etappe er «Take Off» hvor alle deltakerne vil få sine reisedokumenter. Det er oppdaterte tall for hvor regionen befinner seg akkurat nå. Take-off samlingen vil handle om å skape felles «samtidsbilder». – Vi vil ta sikte på å få alle deltakerne med på samme reise, allerede fra starten, forklarer Lars U. Kobro som er Telemarksforskings reiseleder for denne turen, slik han også er i flere andre parallelle prosjekter, andre steder i Norge denne høsten. - Alle skal ikke måtte være enige om alt, men vi bør være noenlunde samstemt i hvor vi befinner oss, før framtiden beskrives, fortsetter Kobro. Etter en forhåpentligvis vellykket avreise, går prosjektet over i en fase som kalles «Høytflyvning». Her vil det brukes ulike teknikker og metoder som skal få deltakerne til å løsrive seg fra den nære historien og de situasjonene de står i til daglig. Den tredje fasen kalles for «Trygg landing». Her vil prosjektet lande noen framtidsfortellinger som viser hvor veien kan gå videre – gitt ulike betingelser. Hvilke betingelser som skaper grunnlag for hvilke fortellinger, vil reisen avsløre med bred deltakelse fra aktører rekruttert fra hele regionen.

Telemarksforsking ser med forventninger fram til prosjektoppstart. Det er Samarbeidsforumet i Sunnfjord (SiS) som setter prosjektet i sving. Kommunalsjef Trond Ueland i Førde kommune, er SiS sin reiseleder. Fra Telemarksforsking vil Lars U. Kobro lede prosjektet. Med seg på laget har vi denne gangen fått med erfarne prosessledere fra Danmark