NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Etablererveiledning skal utredes

Etablererveiledning skal utredes

Buskerud fylkeskommune er i gang med å lage en plan for næringsutvikling og verdiskaping. Ett tiltak i dette arbeidet er å utrede dagens og framtidens etablerertjeneste i fylke. Telemarksforsking begynner på jobben uka etter påske.

15.4.2014

Arbeidet med å vurdere etablerertjenestene i Buskerud med tanke på best mulig praksis på dette feltet i framtiden, begynner med et «workshopinar». Et workshopinar er en blanding av et verksted hvor deltakerne jobber med kunnskapsdeling, og et seminar hvor man sitter mer passivt og tar i mot. Det er prosjektleder Lars U. Kobro som har kommet opp med den språklige hybriden og som har ansvar for arrangementets faglige innhold. Se programmet her.

Det er seks etablererkontorer og noen andre tilstøtende tjenester som utfører etablerertjenester i Buskerud (og Øst-Telemark) innenfor Buskerud fylkeskommunes rammer og strategisk satsing. - Vi vil naturligvis gjøre vår utredning i tett kontakt med disse, sier Kobro. Men vi vil også se utenfor Buskerud fylke, og utenfor landets grenser, sier han videre. Et uttrykk for det siste, er at det hentes svenske erfaringer inn i workshopinaret i Vikersund den 23.april. Prosjektet vil også hente kunnskap fra danske etablererveiledning.

Det er Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune som har bestilt prosjektet. Fra Telemarksforsking sin side er det Lars U. Kobro som skal lede prosjektet, sammen med seg har han flere kolleger hvor særlig Gunn Kristin Aasen Leikvoll skal arbeide tett på prosjektet.