NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2014: Kniving i toppen mellom Røros og Bø

Norsk kulturindeks 2014: Kniving i toppen mellom Røros og Bø

De to kommunene fulgte hverandre tett, helt til de endelige teatertallene kom inn. Da ble det klart at Røros stikker av med seieren for tredje råd på rad.

30.10.2014

Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Hvor bor det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner vi flest aktive boklånere og hvem har den største koraktiviteten? Dette, og mye mer, forsøker Norsk kulturindeks å svare på.

Sjekk hvordan din kommune ligger an.

Røros er «gode på alt»

For å toppe indeksen må en kommune score høyt i ti utvalgte kulturkategorier: kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskole + den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet. Vinnerkommunen Røros gjør det jevnt over svært godt, med et lite unntak for bibliotek.

– Røros utmerker seg som en kommune med mye aktivitet i lag og foreninger og mange kunstnere. Røros har også mange kulturtiltak som sentrale myndigheter finner støtteverdige, sier prosjektleder for Norsk kulturindeks Bård Kleppe.

Årets indeks er utvidet på flere områder, blant annet med den nye delindikatoren «voksne aktive lånere» i kategorien bibliotek. Dette styrket Røros sin plassering.

Sølvvinner Bø god på kino

På andre plass i årets indeks finner vi Bø kommune i Telemark.

– Bø er også gode på det meste innenfor kultur, og gjør det best i kategorien kino. Bø kino kan skilte med et bredt kinotilbud og godt kinobesøk, påpeker Kleppe.

På de neste plassene finner vi Nord-Aurdal, Ål og Lillehammer. Alle utmerker seg ved å ha mange kulturarbeidsplasser.

– Byer og regionsentre scorer høyt på kulturindeksen. Vi vet at dette er steder hvor det gjerne er et bredt kulturtilbud og mye aktivitet. Samtidig ser vi at de øverste plassene går til kommuner som har lange og sterke kulturtradisjoner, sier Kleppe.

Årets nykommer er Tynset

Samtlige store bykommuner ligger i toppsjiktet. Topp 20-lista er relativt stabil, men inneholder i år 3 nye kommuner: Førde, Tinn og Tynset. Årets nykommer er Tynset. Tynset har klatret fra en 56. plass til en 20. plass.

Årets klatrer er Lebesby

Lebesby kommune i Finnmark er årets klatrer. Kommunen i nord har klatret 251 plasser fra fjorårets bunnplassering på 401. plass.

Sør-Trøndelag er i år som i fjor årets kulturfylke, mens Rørosregionen (Røros, Holtålen og Tydal) er årets kulturregion.

Les rapporten «Norsk kulturindeks 2014»

Kontakt prosjektleder Bård Kleppe eller prosjektmedarbeider Gunn Kristin Aasen Leikvoll  for mer informasjon.

Foto: Knut Utler. Litjleken på Røros.

Telemarksforsking tilbyr detaljerte rapporter på kommune-, fylke- og regionnivå. Mer om det her.